In beeld: Commissie voorzitter Mr. Martijn de Schepper

Wkkgz alternatieve zorg

 

De wet Wkkgz was in 2016 de motivatie achter de oprichting van het CAT Collectief Alternatieve Therapeuten. Om te kunnen garanderen dat CAT-therapeuten en hun cliënten de beste alternatief gespecialiseerde behandeling krijgen in geval van een klacht was CAT Collectief in 2017 mede oprichter van de GAT Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten. De GAT is een gespecialiseerde rijks erkende Wkkgz geschilleninstantie voor alternatieve therapeuten die elk jaar meerdere klachten over CAT-therapeuten behandelt. Het aantal klachten stijgt volgens GAT elk jaar. Dit komt door het snel groeiende aantal CAT-therapeuten die bij de GAT is aangesloten en doordat cliënten steeds beter begrijpen dat zij het recht hebben om een klacht in te dienen volgens de Wkkgz. De GAT-klachtenfunctionaris werkt onafhankelijk en meestal komt de klachtenfunctionaris tot een oplossing met de therapeut en cliënt. Soms is dat niet zo en dan kan de cliënt de klacht indienen bij de GAT-commissie. Dit jaar is dat voor het eerst gebeurd. CAT is tevreden met jullie te kunnen delen dat de zitting van de GAT-commissie goed is verlopen. We hebben gezien dat als de GAT-klachtenfunctionaris niet tot een oplossing kan komen de GAT-commissie met een heldere en onafhankelijke blik vast kan stellen of de therapeut gehandeld heeft zoals van een redelijk handelend therapeut verwacht mag worden. Uitspraken door de GAT-commissie worden geanonimiseerd gepubliceerd en bevatten een analyse. De tweede zitting van de GAT-commissie voor dit jaar staat gepland.

Grootste alternatieve collectief van Nederland

 

Laat de Wkkgz ons blijven motiveren om ons verder te professionaliseren met behoud van onze eigen(wijze) identiteit. Door de invoering van de Wkkgz (en de kritische blik van de overheid) zijn wij wettelijk erkend. Wij laten als het grootste alternatieve collectief van Nederland zien dat wij begrijpen wat deze verantwoordelijk betekent.

Alternatieve therapeuten leren van de Wkkgz

 

Het lezen van de geanonimiseerde en geanalyseerde uitspraak van de GAT-geschillencommissie is voor (niet vergoedbare) CATcollectief therapeuten geldig als vrijwillige intervisie. Let op: Vergoedbare CAT-therapeuten moeten op de traditionele manier aan intervisie doen maar zij kunnen het lezen van de uitspraak wel inzetten als geldige bij- en nascholing. Surf na het lezen van de uitspraak en de analyse naar catzorg.nl en haal een visitatie certificaat op als je het lezen en doornemen van de uitspraak wilt inzetten als intervisie of als bijscholing. De wet Wtza die 1 januari 2021 van kracht gaat onderstreept samen met de Wkkgz het belang van het aansluiten bij een beroepsorganisatie die je helpt aan de door de overheid gestelde punten te voldoen. Voor meer informatie over de wet Wtza lees dan dit bericht.

Lees nu de uitspraak

Geldig als intervisie bij CAT Collectief Alternatieve Therapeuten

CAT All in One

CAT All in One: het enige volledige pakket voor de alternatieve therapeut

Met alternatieve groeten,

Marianne, Jethro en Ervee van der Wilk

namens het CAT Collectief Alternatieve Therapeuten

Alle informatie in dit nieuwsbericht is namens CAT en GAT en niet namens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of het CIBG

Lees nu de uitspraak

Geldig als intervisie bij CAT Collectief Alternatieve Therapeuten