In beeld: Commissie leden Mr. Suzanne van Dijsseldonk en Mr. Martijn de Schepper

Wkkgz en leren van fouten

 

De GAT is een gespecialiseerde rijks erkende Wkkgz geschilleninstantie voor alternatieve therapeuten die elk jaar meerdere klachten over CAT-therapeuten behandelt. De GAT-klachtenfunctionaris werkt onafhankelijk en meestal komt de klachtenfunctionaris tot een oplossing met de therapeut en cliënt. Soms is dat niet zo en dan kan de cliënt de klacht indienen bij de GAT-commissie. Dit jaar is dat twee keer gebeurd. We hebben gezien dat als de GAT-klachtenfunctionaris niet tot een oplossing kan komen de GAT-commissie met een heldere en onafhankelijke blik vast kan stellen of de therapeut gehandeld heeft zoals van een redelijk handelend therapeut verwacht mag worden. Uitspraken door de GAT-commissie worden geanonimiseerd gepubliceerd en bevatten een analyse.

Het kan confronterend zijn om te lezen dat een collega gewezen wordt op tekortkomingen in zijn of haar werkwijze. Therapeuten kunnen van door anderen gemaakte fouten leren; het is menselijk om fouten te maken. Tegelijkertijd weten wij dat een zorgverlener bepaalde verantwoordelijkheden heeft die bij het beroep horen. De alternatieve therapeut leert van de Wkkgz, hoe confronterend dat soms ook kan zijn.

Grootste alternatieve collectief van Nederland

 

Laat de Wkkgz ons blijven motiveren om ons verder te professionaliseren met behoud van onze eigen(wijze) identiteit. Door de invoering van de Wkkgz (en de kritische blik van de overheid) zijn wij wettelijk erkend. Wij laten als het grootste alternatieve collectief van Nederland zien dat wij begrijpen wat deze verantwoordelijkheid betekent.

Intervisie en bijscholing

 

Het lezen van de geanonimiseerde en geanalyseerde uitspraak van de GAT-geschillencommissie is voor (niet vergoedbare) CATcollectief therapeuten geldig als vrijwillige intervisie. Let op: Vergoedbare CAT-therapeuten moeten op de traditionele manier aan intervisie doen maar zij kunnen het lezen van de uitspraak wel inzetten als geldige bij- en nascholing. Surf na het lezen van de uitspraak en de analyse naar catzorg.nl en haal een visitatie certificaat op als je het lezen en doornemen van de uitspraak wilt inzetten als intervisie of als bijscholing. De wet Wtza die 1 januari 2021 van kracht gaat onderstreept samen met de Wkkgz het belang van het aansluiten bij een beroepsorganisatie die je helpt aan de door de overheid gestelde punten te voldoen. Voor meer informatie over de wet Wtza lees dan dit bericht.

Lees nu de uitspraak

Geldig als intervisie bij CAT Collectief Alternatieve Therapeuten

CAT All in One

CAT All in One: het enige volledige pakket voor de alternatieve therapeut

Met alternatieve groeten,

Marianne, Jethro en Ervee van der Wilk

namens het CAT Collectief Alternatieve Therapeuten

Alle informatie in dit nieuwsbericht is namens CAT en GAT en niet namens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of het CIBG

Lees nu de uitspraak

Geldig als intervisie bij CAT Collectief Alternatieve Therapeuten