BSRAN en CAT

Als lid van de BSRAN kun je je nu aanmelden onder speciale voorwaarden. Allereerst vervallen de contributie kosten van CAT voor het jaar 2021 voor alle aanmeldingen via dit formulier. De CAT contributiekosten die voor 2021  vervallen, bedragen €79,95 ex btw per jaar (level 1, 2 of 4) of €99,95 ex btw per jaar (voor level 3 of 5; werken met vergoedingen).

Daarbij is de BSRAN overeengekomen de overige kosten te betalen voor de therapeuten die zich aanmelden via dit formulier voor 2021. Deze kosten bedragen jaarlijks:

– aansluiting bij rijks erkende Wkkgz geschilleninstantie GAT (www.gatgeschillen.nl) twv €22,95 btw vrij
– de BBA polis zoals geleverd door BAT (www.batverzekeringen.nl) twv van €86,- inclusief assurantie belastingen.

De voorwaarden voor het gebruik maken van deze actie zijn:

  • Je bent aangesloten bij of erkend door de BSRAN als therapeut
  • Je bent nog niet aangesloten bij of erkend door het CAT als therapeut
  • De aanmelding vind plaats via onderstaand formulier

Vul onderstaand formulier in en druk op verzenden. De website verwijst je door naar een pagina waarop bevestigd wordt als jij je succesvol heb ingeschreven. Het CAT streeft er naar binnen 5 werkdagen een bevestiging te sturen per email.

aanmeldformulier kortingsactie BSRAN

De erkenning gaat in per 01-01-2021.

Aanhef

Ik denk dat ik val onder de volgende categorie:

Behandel je volwassenen, kinderen of dieren? Prik je daarbij bloed?

Wil je een muurschild bestellen van het CAT?

Voor welk level CAT-therapeutschap wil jij je aanmelden?

De Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement zijn te vinden onderaan deze pagina.

Omdat lichaamsgerichte therapie is aangegeven, wijst het CAT nadrukkelijk naar deel 2.9 van het CAT-reglement

Heb je een diploma waarmee je voldoet aan de PLATO norm? (bvb Medische of Psychosociale Basiskennis of Verpleegkunde)

Wil je jouw behandelingen in aanmerkingen laten komen voor vergoeding door zorgverzekeringsmaatschappijen?

Jouw inschrijving wordt behandeld door de Complementair Aanvullende Therapeuten.

Ben je aangesloten bij het RBCZ als therapeut?

Wil je aangesloten blijven bij het RBCZ?

Ik vind het goed dat mijn gegevens worden doorgegeven aan kwaliteitstherapeuten.nl ivm mijn aansluiting bij RBCZ.

Het CAT vraagt mogelijk bij je huidige beroepsorganisatie om jouw gegevens

Heb jij, of andere personen die je wilt meeverzekeren, de laatste 5 jaar, nog schade geleden of veroorzaakt, die door de aangevraagde verzekering wordt gedekt?

Heb jij, of andere personen waar je mee werkt, de laatste 5 jaar, nog klachten ontvangen of ontevredenheid veroorzaakt bij cliënten, die volgens de Wkkgz in behandeling kunnen worden genomen door een erkende geschillencommissie?

Ik verklaar hierbij dat ik niet, ook niet onder de huidige of enige vorige handelsnaam, veroordeeld ben voor een strafrechtelijk vervolgd vergrijp, anders dan in verband met voertuigen, en er geen vervolging loopt.

Het CAT stuurt jouw aanmelding tevens door naar de GAT (www.gatgeschillen.nl) voor een geschillenregeling. (Kosten worden gedragen door BSRAN voor 2021).

Het CAT stuurt jouw aanmelding tevens door naar de BAT (www.batverzekeringen.nl) voor een BBA polis. (Kosten worden gedragen door BSRAN voor 2021).

Behandelvormen acupunctuur en dry-needling vallen onder de dekking van BAT. Invasieve behandelingen zijn uitgesloten van de polis met uitzondering van: acupunctuur, laser-acupunctuur en dry-needling.

Omdat je aangeeft mensen te behandelen d.m.v. dieren, dekt de polis van BAT je niet. Deze worden niet gerekend en je dient elders een polis te vinden.

Je geeft aan bloed te prikken. Dit valt bij BAT alleen onder de dekking als het gaat om capillair bloedprikken.