Stichting CAT is voor het jaar 2018 aangesloten bij koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). De aansluiting zal in werking treden per 1 januari 2018.

Wat is het RBCZ?
De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

Verandert er iets?
Nee, het mooie aan het CAT is dat beroepsmatige alternatieve genezers van alle levels en soorten aansluiting kunnen vinden en vervolgens vanaf hun level kunnen besluiten of ze willen aansluiten bij bijvoorbeeld het RBCZ. Het CAT ziet alle CAT therapeuten als gelijkwaardig maar motiveert de CAT therapeut tot groei en ontwikkeling. De aansluiting van Stichting CAT bij het RBCZ is alleen van toepassing op CAT therapeuten die ingedeeld zijn op level 5. Dit betekent dat je HBO niveau scholing hebt en voldoet aan de PLATO norm. Aansluiting is niet verplicht, als jij level 5 CAT therapeut bent kun jij uit vrije wil aansluiten bij het RBCZ.

Aansluiten
Ben jij level 5 CAT therapeut en wil je graag aansluiten bij het RBCZ? Vul dan dit formulier in
Ben jij nog geen CAT therapeut en wil je aansluiten bij het CAT en het RBCZ? Vul dan dit formulier in

Komen er extra regels?
Nee, er komen geen extra regels, tenzij jij een level 5 therapeut bent en vrijwillig aansluiting zoekt bij het RBCZ. Vervolgens moet je aan de eisen van zorgverzekeraars voldoen.

Welke zorgverzekeraars kunnen voor mij instaan?
De complementaire gezondheidszorg wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. RBCZ heeft afspraken met de volgende zorgverzekeraars:

– Coöperatie VGZ
– De Friesland Zorgverzekeraar

Het nieuwe jaar en de toekomst
Met gepaste trots en blijdschap kan Stichting CAT de aansluiting bij het RBCZ presenteren. Samen met jullie kijken wij uit naar een onbezorgd en veelbelovend jaar 2018 voor alle alternatieve en complementaire behandelaars.

Met een alternatieve groet,

Het Collectief Alternatieve Therapeuten.