CAT Algemene info over beroepsorganisatie CAT – DONE

CAT is een beroepsorganisatie voor therapeuten in de alternatieve zorg

CAT heeft 2 afdelingen:

  1. CAT-collectief voor alternatieve therapeuten die niet in aanmerking komen voor vergoedingen Home page: https://catcollectief.nl/
  2. CAT-vergoedbaar voor therapeuten die in aanmerking komen voor vergoedingen van de verzekeraar Home Page: https://catvergoedbaar.nl/
  • Alle Therapeuten die bij  CAT-collectief en CAT-vergoedbaar zijn aangesloten hebben een account op https://kwaliteitsysteem.nl
  • Therapeuten kunnen zichzelf aanmelden bij CAT-collectief of CAT-vergoedbaar via het aanmeld formulier: https://kwaliteitsysteem.nl/aanmelden/?bo=cat
  • Na aanmelding beslist de screeningcommissie bij welke tak (afdeling) van CAT ze zullen worden ingedeeld (CAT-collectief of CAT-vergoedbaar)
  • Therapeuten met een account op https://kwaliteitsysteem.nl mogen gratis gebruik maken van het ECD (elektronisch cliënten dossier) op https://kwaliteitspraktijk.nl/
  • Informatie over het ECD en hoe een therapeut zichzelf aan kan melden is te vinden in onze kennisbank: https://kwaliteitsysteem.nl/kennisbank/doku.php?id=handleiding_voor_therapeuten

Vraag: Wat is het CAT Collectief Alternatieve Therapeuten? Antwoord: Beroepsorganisatie CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten) is een multidisciplinaire beroepsorganisatie voor alternatieve therapeuten. Het CAT All in One pakket is voor therapeuten die willen voldoen aan de wet Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) en die lid willen worden van een beroepsorganisatie die hen screent, certificeert en kwaliteit garandeert aan hun klanten met een laagste prijs garantie afgegeven door de beroepsorganisatie. Onderdeel van het CAT All in One pakket is een registratie bij GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten) https://gatgeschillen.nl en het afnemen van een verzekering bij BAT (Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten) https://batverzekeringen.nl Inclusief in het pakket is een virtueel CAT-schild dat de therapeut op websites, folders, flyers en visitekaartjes kan plaatsen als een keurmerk van betrouwbaarheid en professionaliteit. Ook is het mogelijk om een CAT-schild te bestellen dat de erkende therapeuten kan ophangen op de deur van of in de alternatieve praktijk. Het CAT heeft daarnaast een aantal non-profit kwaliteitsinstrumenten ontwikkelt waar de erkende CAT-therapeuten kosteloos gebruik van kunnen maken zoals het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) https://kwaliteitspraktijk.nl, online praktijkomgeving kwaliteitsysteem.nl en het platform gatregisteropleidingen.nl waar de CAT-therapeut door de CAT erkende scholing kan vinden. Het CAT helpt de CAT-therapeuten hiermee voor zo laag mogelijk kosten aan wetgeving te voldoen en wil de alternatieve sector hiermee verder professionaliseren. Het CAT is er voor alle beroepsmatige alternatieve genezers, alternatieve therapeuten en complementaire therapeuten. Kun je aantonen dat je beroepsmatig werkt als alternatief genezer? Dan ben je welkom bij het CAT. Het CAT vraagt om certificaten en diploma’s van genoten alternatieve opleidingen en cursussen en om een kopie van een ID bewijs. Het CAT beoordeelt de ingestuurde certificaten en diploma’s en geeft de zorgaanbieder een jaarlicentie Erkend Alternatief Therapeut. Heb je geen diploma’s of certificaten om in te sturen maar werk je al meer dan vijf jaar in je eigen praktijk als alternatief therapeut? Dan vraagt het CAT om drie verifieerbare cliënt ervaringen en zal de screening commissie bepalen of je werkervaring op hbo-niveau hebt opgedaan. Het CAT screent alle inschrijvingen op competentie en beroepsmatigheid. Ben je student en oefen je tijdens de studie? Dan juicht het CAT het toe om al aan te sluiten ook al ben je in een eigen praktijk nog niet actief als alternatief genezer. CAT-therapeuten die voldoen aan het profiel Vergoedbare CAT-therapeut kunnen erkend worden bij stichting CAT-vergoedbaar waardoor hun behandelingen voor gedeeltelijke vergoedingen uit het aanvullende pakket zorgverzekeraars in aanmerking kunnen komen.

Vraag: Wat is het verschil tussen CAT-collectief en CAT-vergoedbaar? Antwoord: CAT-collectief therapeuten zijn beroepsmatige solistische alternatieve beroepsbeoefenaren met een beroepsopleiding en werkervaring op hbo-niveau > 60 EC. Uit een combinatie van deze 2 factoren ontstaat de therapeutische vorming van de zelfstandige beroepsbeoefenaar. Indien een therapeut competenties op hbo-niveau heeft opgebouwd door werkervaring dan wordt dit door de screening commissie vastgesteld. De hbo-beroepsopleidingen moeten geschikt zijn verklaard door GRO: (https://gatregisteropleidingen.nl) Het komt vaak voor dat CAT-collectief therapeuten wel voldoen aan de eisen van zorgverzekeraars maar ervoor kiezen hier geen gebruik van te maken. CAT vergoedbaar therapeuten zijn ook aangesloten bij de stichting CAT-vergoedbaar en voldoen aan het Profiel Vergoedbare CAT-therapeut. Deze therapeuten hebben minimaal een 3-jarige alternatieve hbo-opleiding die erkend of geaccrediteerd is door CPION, SNRO of SKB. Zij beschikken ook over de MBK en/of de PsBK en voldoen aan de PLATO-norm. Zij zijn door het CAT erkend en aangemeld bij Vektis, een databank voor vergoedbare zorgaanbieders. De behandelingen van deze therapeuten komen voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. Zij hebben de mogelijkheid het CAT-vergoedbaar logo te gebruiken gebruiken om hun kwaliteit en vergoedbaarheid te tonen.

Vraag: Wat hebben CAT-collectief en CAT-vergoedbaar gemeen? Antwoord: Beide groepen therapeuten erkende therapeuten bij het Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT). Een beroepsorganisatie die hen juridische voorsprong, kwaliteitsborging en ondersteuning en een laagste prijsgarantie biedt. Beide groepen therapeuten zijn aangesloten bij GAT, een geschilleninstantie die erkend is door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beide groepen therapeuten zijn verzekerd bij BAT, een beroepsverzekeraar die gespecialiseerd is in alternatieve therapieën.

Vraag: Wanneer kun je van CAT-collectief naar CAT-vergoedbaar overgaan? Antwoord: Je kunt van collectief naar vergoedbaar overgaan als je voldoet aan het CAT-vergoedbaar profiel: https://catvergoedbaar.nl/profiel. Dit betekent dat je een 3-jarige alternatieve hbo-opleiding hebt afgerond die erkend of geaccrediteerd is door GRO: (https://gatregisteropleidingen.nl), CPION, SNRO of SKB. Je moet ook beschikken over de MBK en/of de PsBK en voldoen aan de PLATO-norm. Je kunt je dan aanmelden als Vergoedbare CAT-therapeut en je wordt dan automatisch geregistreerd bij Vektis. Je kunt dan gebruik maken van het blauwe CAT-vergoedbaar logo en je behandelingen kunnen gedeeltelijk vergoed worden door de zorgverzekeraars.