CAT All in One

  CAT All in One 2022

De CAT totaalfactuur over 2022 is naar je verzonden of deze ontvang je spoedig. Deze factuur kan in je spambox of ongewenste e-mail terecht komen. Zoals je in de factuur kunt zien zijn de prijzen in 2022 niet gestegen. CAT is de voordeligste alternatieve beroepsorganisatie van Nederland en dat blijft zo. Graag geven wij je in dit bericht alle updates rondom jouw CAT All in One pakket: het enige volledige pakket voor de alternatieve zorgaanbieder.

CAT All in One: CAT, GAT + BAT

Het enige volledige pakket voor de alternatieve ZZP’er

CAT, GAT & BAT!

CAT is je beroepsorganisatie en belangenbehartiger. CAT onderhandelt met externe partijen over de beste voorwaarden, condities en kortingen. Het CAT All in One pakket met CAT, GAT + BAT is goed op elkaar afgestemd. Een belangenbehartiger komt op voor de belangen van de therapeut, een beroepsorganisatie helpt de alternatieve zorgaanbieder om hun beroep zo goed mogelijk uit te voeren. Zo heb je toegang tot veel beroepsdocumenten. Nieuw is dat er de afgelopen twee jaar is gewerkt aan meerdere kwaliteitsinstrumenten waar jij gratis gebruik van kunt maken, gewoon omdat jij CAT-therapeut bent.

Inclusief Beroepsdocumenten

CAT begrijpt dat jij goede beroepsdocumenten nodig hebt. Onderstaande onmisbare beroepsdocumenten zijn inclusief in jouw CAT-All in One pakket en zijn op maat gemaakt voor solistisch werkende alternatieve therapeuten in samenwerking met GAT-juristen:

Behandelovereenkomst
Artsenbrief
Minderjarigen toestemmingsformulier
Basis cliëntendossier (Word document)
Template Algemene Voorwaarden
Verwerkersovereenkomst
Privacy statement
E-mail disclaimer
Waarneming en overdracht overeenkomst
Intervisie verslagformulier
Visitatieplan
Protocol Datalekken
Meldcode huiselijk geweld
Veilig incidenten melden (VIM)
Indicenten registratie

Inclusief bij- en nascholing

CAT organiseert regelmatig gratis bij- en nascholing. Zo organiseerden wij dit jaar een reeks webinars over de nieuwe wet Wtza. De wet Wtza die 1 januari 2022 van kracht gaat onderstreept samen met de Wkkgz het belang van het aansluiten bij een beroepsorganisatie die je helpt aan de door de overheid gestelde punten te voldoen. Voor meer informatie over de wet Wtza lees dan dit bericht. Ook in 2022 kun je gebruik maken van het aanbod aan gratis bij- en nascholing georganiseerd door het CAT. Voor deze bij- en nascholingen wordt een beroep gedaan op beroepsmatige experts uit het CAT-netwerk. Alle bijscholingen zijn op maat gebracht voor de alternatief werkende ZZP’er in de zorg die het CAT-kwaliteitskeurmerk draagt; een duidelijk signaal van betrouwbaarheid en professionaliteit naar bezoekers van je praktijk.

CAT-groeitraject

Elke CAT-therapeut heeft de mogelijkheid om verder te groeien in competenties binnen het CAT! CAT prikkelt je graag om door te groeien en als je dat graag wilt kun je bij CAT realiseren dat je kunt groeien tot een therapeut die met vergoedingen werkt van zorgverzekeraars. Dit betekent dat je hier met een geschikt studieplan naartoe kunt werken en erkend zou kunnen worden bij de stichting CAT-vergoedbaar. Het CAT-groeitraject maakt onderdeel uit van het GAT-kwaliteitsplan. In dit plan krijgen therapeuten de gelegenheid (en worden zij geprikkeld) om verder te groeien.

Inclusief Kwaliteitsinstrumenten

Onderstaande Kwaliteitsinstrumenten zijn inclusief in jouw CAT All in One pakket 2022. Met deze instrumenten is voldoen aan de wet Wtza en de wet Wkkgz voor jou eenvoudig en overzichtelijk:

Elektronisch Cliënten Dossier (ECD)

kwaliteitspraktijk.nl

Kwaliteitsysteem

kwaliteitsysteem.nl

Overzicht erkende opleidingen

gatregisteropleidingen.nl

Gratis Electronisch Cliënten Dossier

Kwaliteitspraktijk is gefinancierd door CAT en een CAT-therapeut kan gratis gebruik maken van dit online ECD. Het ECD draagt het KIWA keurmerk erkend elektronisch cliënten dossier, is NEN7510 conform en is door de GAT ingericht naar de richtlijnen van de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en de Wtza (Wet Toetreding Zorgaanbieders). CAT en GAT hopen je van dienst te zijn!

Gratis voor CAT-therapeuten
Niet verplicht
Praktische praktijksoftware
Eenvoudig te gebruiken
Dossier veilig en digitaal opgeslagen
Datacenter in Nederland
KIWA erkend Elektronisch cliënten dossier
Server voldoet aan veiligheidseisen NEN-7510
Versleutelde (encrypted) informatie overdracht
Voldoet aan de richtlijnen Wkkgz
Afschrift beveiligd delen met cliënten
Cliënten beveiligd inzage verschaffen
Bewaartermijn 20 jaar gegarandeerd AVG-conform
Na je overlijden staat CAT garant voor de bewaartermijn

Er wordt gewerkt aan een evidence based module en een facturatie systeem

Inclusief service en bereikbaarheid

CAT bestaat nu vijf jaar! Wij bedanken je dat je bij het CAT bent en samen met ons werkt aan een goed georganiseerd alternatief 2022. CAT is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot de grootse beroepsorganisatie in de alternatieve sector. Op het moment van schrijven is het de verwachting dat CATcollectief en CATvergoedbaar samen het jaar 2022 beginnen met 4000 therapeuten. Om die reden is onze service en bereikbaarheid een belangrijk aandachtspunt. Zo zijn de receptie, visiteurs, screeningcommissie en het secretariaat elke werkdag van 10:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 16:00 direct bereikbaar op de website chat. Wil je toch graag met ons bellen? Plaats dan een terugbelverzoek en we bellen dezelfde dag.

 

Gespecialiseerde verzekering alternatieve ZZP’ers

CAT werkt sinds 2018 samen met een Nederlandse tussenpersoon in verzekeringen: Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten (BAT). Jouw beroeps- en belangenorganisatie CAT heeft samen met BAT in 2021 gewerkt aan het verder slijpen van de polisvoorwaarden voor CAT-therapeuten in 2022. De polis is op maat gemaakt voor CAT-therapeuten en voldoet aan de hoogste eisen in het alternatieve werkveld. Het is o zo belangrijk dat als er iets gebeurt jij een tussenpersoon in verzekeringen hebt die je kan bellen en die je direct bijstaat. Niet alleen omvat de polis een volledige Wkkgz dekking (het volledige traject van de GAT-klachtenfunctionaris en het traject van de GAT-geschillencommissie vallen onder de dekking) maar je bent ook bedrijfsaansprakelijk verzekerd: Er kunnen zich namelijk nog veel meer vormen van schade voordoen die onder de bedrijfsaansprakelijkheid vallen! Als jij een polis hebt afgesloten bij BAT-verzekeringen dan kun jij met een gerust hart praktijk voeren.

De BAT dekking in het kort

Polishouders bij BAT hebben in de gehele EU dekking mits de praktijk is gevestigd in Nederland

Beroepsaansprakelijkheid
Tot € 1.250.000
Bedrijfsaansprakelijkheid
Tot € 2.500.000
Volledige Wkkgz dekking
GAT-klachtenfunctionaris + GAT-geschillencommissie
Tuchtrecht dekking
Tuchtrecht valt onder de dekking
Productaanaanprakelijkheid
Tot € 1.000.000
Alternatieve geneesmiddelen
Zoals homeopathisch of orthomoleculair tot € 1.000.000
Geen eigen risico garantie
Nul euro eigen risico voor CAT-therapeuten
Dieren therapie
Zoals bv. paarden of honden tot € 1.000.000
Holistisch Schoonheidsspecialist
Schade als holistisch werkende schoonheidsspecialist

Rijks erkend sinds 2017

Wkkgz Geschilleninstantie GAT

In 2017 heeft het CAT de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT) mede opgericht. GAT verzorgt niet alleen de klachtenregeling (GAT-klachtenfunctionaris) maar ook de geschillenregeling (GAT-commissie) voor CAT-therapeuten en Vergoedbare CAT-therapeuten. Sinds 2019 zijn tevens het GAT-tuchtrecht en de bijbehorende GAT-beroepscode ingesteld. De GAT is een alternatief gespecialiseerde en rijks erkende Wkkgz geschillencommissie en heeft zich ontwikkelt tot meer dan een geschilleninstantie. Zo deed de GAT aan voorlichting gedurende de corona-lockdown en is GAT geregeld in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vertegenwoordigd daarmee de beroepsgroep van de alternatieve zorg naar de overheid toe. De GAT heeft zich samen met SGRC ingezet om een voor geschilleninstanties gezamenlijke website te ontwikkelen voor geanonimiseerde en geanalyseerde uitspraken.

1e uitspraak GAT-commissie

Het aantal klachten stijgt volgens GAT elk jaar. Dit komt door het snel groeiende aantal CAT-therapeuten die bij de GAT is aangesloten en doordat cliënten steeds beter begrijpen dat zij het recht hebben om een klacht in te dienen volgens de Wkkgz. De GAT-klachtenfunctionaris komt meestal tot een oplossing met de therapeut en cliënt. Soms is dat niet zo en dan kan de cliënt de klacht indienen bij de GAT-commissie. Dit jaar is dat voor het eerst gebeurd. CAT is tevreden met jullie te kunnen delen dat de zitting van de GAT-commissie goed is verlopen. We hebben gezien dat als de GAT-klachtenfunctionaris niet tot een oplossing kan komen de GAT-commissie met een heldere en onafhankelijke blik vast kan stellen of de therapeut gehandeld heeft zoals van een redelijk handelend therapeut verwacht mag worden. Uitspraken door de GAT-commissie worden geanonimiseerd gepubliceerd en bevatten een analyse. De tweede zitting, over een andere zaak, van de GAT-commissie staat gepland. Het lezen van de uitspraak van de GAT-geschillencommissie is voor (niet vergoedbare) CATcollectief therapeuten geldig als vrijwillige intervisie. Let op: Vergoedbare CAT-therapeuten moeten op de traditionele manier aan intervisie doen maar zij kunnen het lezen van de uitspraak wel inzetten als geldige bij- en nascholing. Voor een deelnamecerticaat surf naar catzorg.nl

GRO: GAT Register Opleidingen

Door het stijgende aantal CAT-therapeuten werd de vraag steeds dringender: ”Welke opleidingen zijn erkend door CAT?” Er is nog geen toonaangevende accrediteur in de alternatieve sector waardoor beroepsorganisaties zelf opleidingen erkennen. GRO neemt deze zorgen voor CAT en andere beroepsorganisaties uit handen. Vanaf nu is het eenvoudig om door CAT erkende opleidingen te vinden, jij vindt ze op gatregisteropleidingen.nl GAT Register Opleidingen (GRO) is met zorg ontwikkeld onder supervisie van toezichthouder stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). De screeningcommissie van GRO erkent opleiders en scholing in de alternatieve sector. Op die manier is voor iedereen duidelijk welke opleidingen erkend zijn bij welke beroepsorganisatie. In dit register worden opleiders en hun scholing(en) met de Kwaliteitswet Wkkgz als kompas op waarde geschat. In de evaluatie van de Wkkgz (.pdf) wordt de overheid aanbevolen de alternatieve sector beter te structureren / informeren in samenwerking met beroepsorganisaties en koepels. GRO werkt hieraan mee door opleiders op kwaliteit te beoordelen en opleiders bij te staan in deze professionaliseringsslag.

Achtergrond informatie CAT

Wil je graag wat meer weten over de achtergrond van het CAT, waar CAT voor staat en wat het gedachtegoed is van waaruit het Collectief Alternatieve Therapeuten en de stichting CAT-vergoedbaar werkt? Neem dan een kijkje op deze pagina over het Van der Wilk gedachtegoed!

Samen sterker: ook in 2022

Met alternatieve groeten,

Marianne, Jethro en Ervee van der Wilk.

Namens het CAT Collectief Alternatieve Therapeuten en CAT-vergoedbaar.