CAT BAT verzekeringen informatie – DONE

De beroeps-, bedrijfs- en productaansprakelijkheidsverzekering (BBA) van BAT voor alternatieve therapeuten / opleidingsinstituten / docenten heeft alles te bieden voor Nederlandse alternatieve zorgverlener  of alternatieve geneeswijzen opleidingsinstituten of alternatieve geneeswijzen docenten. Het geven van complementaire, alternatieve therapie aan dieren (dierentherapie denk aan energiebehandelingen geven aan huisdieren, acupunctuur voor paarden) valt onder de dekking van de polis.

Beroepsaansprakelijkheid via de BBA van de BAT dekt u tegen schadeclaims die voortkomen uit behandelingen die u geeft als alternatief zorgverlener in uw praktijk tot € 1.250.000

Bedrijfsaansprakelijkheid via de BBA van de BAT dekt u tegen schade van uw cliënt die buiten de behandeling valt maar waar uw bedrijf verantwoordelijk voor is tot € 2.500.000 (denk aan het beschadigen van de bril van uw cliënt het morsen van olie op de kleding van uw cliënt, of uw cliënt valt van het opstapje voor uw praktijkruimte entree)

Therapeuten zijn gedekt tegen Wkkgz claims via de BBA van de BAT. De kosten van de klachtenfunctionaris en de geschillen commissie zijn gedekt voor therapeuten, opleidingsinstituten en docenten.

Tuchtrecht valt onder de dekking via de BBA van de BAT
(met inachtneming van de uitsluitingen).

De verkoop van producten en alternatieve geneesmiddelen is gedekt voor polishouders tot € 1.000.000 onder de productaansprakelijkheid via de BBA van de BAT

Het eigen risico is nihil, uw beroepsorganisatie heeft hier een garantie voor afgegeven aan de BAT.

De BBA van de BAT dekt u tegen schade die kan ontstaan bij de behandeling van dieren zoals paarden of honden tot € 1.000.000

Holistische schoonheidsspecialisten die geen risicovolle behandelingen toepassen vallen onder de dekking van de de BBA van de BAT

Student-therapeut valt onder de dekking via de BBA van de BAT als de propedeutische fase is afgerond of als de student-therapeut vakbekwaam is verklaard door de opleider in het kader van de door de beroepsorganisatie erkende opleiding, mits de betreffende student-therapeut zich houdt aan de verrichtingen dan wel behandelingen waartoe hij of zij wordt opgeleid en mits de cliënt vooraf op de hoogte is gesteld dat hij of zij als student niet volledig gekwalificeerd is.

Het rechtsgebied van deze polis is de Europese Unie (EU), het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.

De contractduur is 12 maanden doorlopend, met stilzwijgende verlenging voor telkens een termijn van 12 maanden, tenzij beëindigd conform de verzekeringsvoorwaarden

Als u de polis als opleidingsinstituut GRO (www.gatregisteropleidingen.nl) heeft afgesloten bent u als scholingsinstituut gedekt tegen schade die deelnemers kunnen oplopen tijdens lessen of groepssessies tot € 1.000.000. De scholenpolis is inclusief 1 docent (eigenaar) + 4 docenten mits deze op de loonlijst staan

Als u de polis als docent erkend door GRO (www.gatregisteropleidingen.nl) heeft afgesloten bent u als individuele docent gedekt tegen schade die deelnemers kunnen oplopen tijdens lessen of groepssessies tot € 1.000.000.

De voorlopige dekking onder deze polis gaat in op het moment dat de therapeut is  aangemeld en na betaling van de factuur.
De dekking wordt definitief na de screening door de screening commissie van de beroepsorganisatie. Ben je toegelaten tot de beroepsorganisatie? dan kun je alle BAT documenten zoals het verzekeringscertificaat downloaden via je account op kwaliteitsysteem.nl
De dekking eindigt op het moment dat het lid niet meer geregistreerd is bij een der organisaties.

Uitvoering van invasieve (be)handelingen, bijvoorbeeld laserbehandeling vallen niet onder de dekking van de BBA van BAT. Capillair bloedprikken, acupunctuur en dry-needling vallen wel onder de dekking.

Natte cupping (schröpfen) vallen niet onder de dekking van de BBA van BAT

Het coachen van cliënten met behulp dieren zoals paarden honden of ezels valt niet onder de dekking van de BBA van BAT.

Aanbrengen of verwijderen van permanente make up of tatoeage (micropigmentatie), Ontharing door middel van laserbehandeling, Spatader verwijdering, Cosmetische ingrepen vallen niet onder de dekking van de BBA van BAT

Seksuele of seksueel getinte gedragingen vallen niet onder de dekking van de BBA van BAT

Het leveren van en/of het adviseren van het gebruik van reguliere geneesmiddelen vallen niet onder de dekking van de BBA van BAT

Werkzaamheden die exclusief zijn voorbehouden aan ingeschrevenen in het register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG-register), uitgezonderd psychotherapie vallen niet onder de dekking van de BBA van BAT

Niet of niet tijdig adviseren gebruik te maken van reguliere geneeswijzen valt niet onder de dekking van de BBA van BAT

Niet of niet voldoende effectief zijn van behandelingen en/of adviezen valt niet onder de dekking van de BBA van BAT

Behandeling(en) welke specifiek gericht zijn op ongeneeslijke en levensbedreigende ziekten en aandoeningen vallen niet onder de dekking van de BBA van BAT

Behandeling(en) met, voorschrijven danwel adviseren van (het gebruik van) bedreigde planten, schimmel- en diersoorten (conform de courante versie van The IUCN Red List of Threatened Species) vallen niet onder de dekking van de BBA van BAT

Levend bloed analyse valt onder de dekking van de BBA van BAT als de Therapeut werkt met capillair bloedprikken.