CAT Meldcode huiselijk geweld – DONE

Wanneer je een actieve praktijk heb, kan het zijn dat je geconfronteerd wordt met huiselijk geweld. Wat moet je doen als je constateert dat iemand slachtoffer is van huiselijk geweld? Daarbij is het zelfs mogelijk dat iemand therapie opzoekt om deze reden.

Oriëntatie

Het is belangrijk om te beseffen dat jij als zorgverlener een morele verplichting hebt om na te gaan of je dit zou moeten melden of niet. Maak voor het oriënteren gebruik van de onderstaande pagina’s:: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
https://www.afwegingskadermeldcode.nl/
https://veiligthuis.nl/

Melden?

Wanneer je besluit dat melden nodig is, doe je dit via de website van veiligthuis.nl of via de app die je kunt downloaden (meldcode aangeboden door rijksoverheid). Volg hierbij altijd de stappen zoals
toegelicht door de rijksoverheid en veiligthuis.nl. Ga zelf na welke manier jou het beste uitkomt en wijk zo min mogelijk af van het stappenplan. Wanneer je besluit melding te maken van huiselijk geweld dien je deze actie tevens op te nemen in het cliëntendossier. Neem de datum op dat je melding maakte en onderbouw dit kort.