CAT en KREAC

Het CAT neemt taken over die eerst toebedeeld waren aan KREAC. Dit kan vragen opleveren voor de personen die aangesloten zijn of waren bij KREAC via de Keulseweg. Kijk hieronder of het antwoord er tussen staat, gebruik anders het vragenformulier onderaan.

Wat kost het om aangesloten te zijn bij het CAT?

Voor personen die aangesloten zijn bij KREAC in het jaar 2019, worden er geen overstapkosten gerekend. Voor nieuwe aanmeldingen na 2019 worden de standaardkosten gerekend. Dat zijn jaarlijks:

CAT contributie: €79,95 ex btw

GAT geschillen: €22,95 btw vrij

Totaal is dit 102,90 ex btw en 119,69 incl btw.

De BBA dient de therapeut zelf af te sluiten, momenteel kan dit via KREAC.

Geschilleninstantie?
Als je je aansluit bij CAT maak je gebruik van de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten http://www.gatgeschillen.nl (GAT)
Op de website van het GAT kun je zien hoe deze instantie te werk gaat.
Dit vervangt de klachtenregelingen van KREAC die niet meer aan de wettelijke eisen voldoet die samenhangen met de ontwikkelingen in het werkveld.
Beroep en Bedrijf -aansprakelijkheidsverzekering (BBA)?

Elke therapeut, coach of andersoortig zorgverlener die aangesloten is bij het CAT, moet een BBA verzekering hebben afgesloten die alle aspecten van deze zorg dekt, ook de kosten die eventueel voort kunnen komen uit het behandelen van een klacht. Je hebt misschien al een goede verzekering –  via KREAC/AON of elders –  zo niet dan moet je dit alsnog regelen. 

Wat houdt deze 'overstap' precies in?
KREAC blijft bestaan, alleen de beroepsorganisatorische taken worden overgenomen door het CAT. Daarvoor is het nodig dat je je ook bij CAT aansluit.
 
De website van KREAC, je pagina, de kaart van Nederland, kindercoachpagina, werklocaties, zoekfunctie, statistieken, informatiepagina’s over EAC en onderzoek, intervisie, mogelijkheid tot vergoeding door de Keulseweg Foundation en de beroepscode blijft allemaal, en wordt vanaf 1-1-2020 gratis.
 
Ook zullen we ondersteund door en in samenwerking met het CAT verder ontwikkelen en kijken hoe we de verdergaande professionalisering, bijvoorbeeld de vergoedingsmogelijkheid door verzekeringsmaatschappijen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.
Blijft de website van KREAC of Keulseweg online?

KREAC of Keulseweg heeft toegezegd deze website, waarop ook de gegevens staan van de aangesloten personen, online te houden en up to date te houden. Dit vindt plaats in samenwerking met het CAT.

Wettelijke verplichtingen voor therapeuten.

Elke therapeut of zorgverlener, dient zich te houden aan de Nederlandse wetgeving. Dit houdt onder andere in dat de WKKGZ (zie stukje hieronder) en de AVG dienen te worden nageleefd. Wanneer een therapeut of zorgverlener zich aansluit bij het CAT, zorgt het CAT er voor dat deze aan alle regels en wetten voldoet.

WKKGZ

De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) is van toepassing op alle zorgverleners, alternatief, aanvullend, complementair of regulier. Op de site van derijksoverheid, is duidelijk beschreven wie hier onder valt en wie niet. Een zorgverlener dient er voor te zorgen dat deze kwalitatieve zorg verleend en dat het voor de coachee of cliënt makkelijk (en in principe zonder kosten) mogelijk is een klacht in te dienen. Dit kan door middel van aansluiting bij het CAT en het GAT. Kijk voor meer informatie op de site van de rijksoverheid.

In een enkel geval is het voor een coach niet verplicht een erkende geschillen commissie als klachtenregeling te hebben. Maar een klachtenregeling is hoe dan ook belangrijke factor in kwaliteit en vertrouwen, de reden waarom ook de coachberoepsorganisaties klachtenregelingen hebben. Dan is het wel zo mooi als je het op deze manier goed en zelfs erkend geregeld hebt!

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van het CAT zijn te lezen helemaal onderaan deze pagina. Alle aangesloten therapeuten en zorgverleners zijn met de algemene voorwaarden akkoord gegaan.

Vergoeding van mijn behandelingen door zorgverzekeraars?

Coaches, therapeuten en zorgverleners die aangesloten zijn bij KREAC en bij CAT kunnen onder bepaalde voorwaarden hun behandelingen laten vergoeden door een behoorlijk aantal zorgverzekeringsmaatschappijen. Dit vindt plaats door dekking vanuit het aanvullende pakket. De coach of therapeut wordt dan ingeschreven als level 3 en dient in ieder geval aan de volgende eisen te voldoen:
– De therapeut is in het bezit van een diploma waarmee wordt voldaan aan de PLATO norm (klik hier voor een overzicht)
– De therapeut heeft een vakgerichte opleiding gedaan van tenminste 15 ECTS of gelijkwaardig (Equine assisted coach level 2 of equine assisted kindercoach + PsBK = Level 3)
Daarnaast dient elke therapeut die voor vergoeding in aanmerking wilt komen, zich aan te sluiten bij CATcomplementair (extra kosten 20,00 excl. btw)

Aan je inschrijving bij CAT complementair zal een door de verzekeringsmaatschappijen verplicht gestelde visitatie (kosten 150,00 excl. btw) vooraf gaan.  Hierin wordt gekeken wordt naar een breed aantal zaken als je werkplek en uitingen – of ze voldoen aan de eisen van de verzekeraars en/of hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. CAT helpt je bij het aanvragen van de AGB-code en wijst de codes toe waaronder je straks kunt factureren.

AVG?

KREAC, Keulseweg en het CAT hebben de nodige stappen genomen om er voor te zorgen dat de Nederlandse wetten, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden nageleefd. Ook voor de therapeuten zelf zijn er documenten beschikbaar waardoor zij aan de AVG voldoen in de eigen praktijk.

Ik heb een vraag aan het CAT

Misschien staat het antwoord hierboven al vermeld. Vul anders het onderstaande vragenformulier in om in contact te komen met het CAT.

Vragenformulier KREAC CAT