CAT Screening Stappenplan – DONE

In screening, wat nu?

Je hebt je ingeschreven en je hebt de factuur betaald en hebt nu toegang tot het kwaliteitsysteem. Wat zijn nu de vervolgstappen?

Vul alle gevraagde gegevens zorgvuldig in bij persoonlijke gegevens en praktijkgegevens.

Vul bij Scholing/Diploma’s de relevante scholing in. Zoek de diploma’s van je alternatieve/complementaire scholing op en maak er foto’s van. Let op dat je ervoor zorgt dat de bestanden niet groter dan 4MB zijn. Staat er op het diploma/certificaat geen vermelding van het aantal studiepunten of ECTS? Kijk op de website van de opleider of vraag het daar na. Is je opleiding al ouder en bestaat de opleider niet meer? Maak dan een schatting van het aantal studie-uren. Reken voor 1 dag scholing 6 studie-uren bijvoorbeeld.

Wees gerust: de ingevulde uren worden door de screening zorgvuldig gecontroleerd en indien nodig gecorrigeerd.

Ga naar Scholing/Diploma’s

Diploma/Nieuw/Upload

Diploma: de naam van het diploma of certificaat. Bijvoorbeeld: Tuina Massage

Niveau: HBO als het diploma ECTS heeft en erkend/geaccrediteerd is MBO als het diploma studie-uren heeft

Vakgericht: diploma of certificaat leidt op tot een vak bijvoorbeeld hypnotherapie, massage

PLATO: MBK en/of PsBK PLATO diploma. Heb je vrijstelling voor de PLATO opleiding omdat jouw reguliere opleiding in de vrijstellingenlijst staat? Plaats dan hier het betreffende diploma en benoem het soort diploma (bijvoorbeeld fysiotherapeut)

Studiepunten: Een studie punt bij HBO staat gelijk aan 1 EC en aan 1 GRO punt.

Een studiepunt bij een mbo-opleiding staat gelijk aan 28 studiebelastingsuren (indien niet bekend: maak een schatting)

Docent contacturen: hoeveel uren heb je in de schoolbanken gezeten bij de opleider? Maak een schatting indien nodig.

Opleider: naam van het opleidingsinstituut

Accreditatie door: Een accreditatie instituut die de opleiding heeft geaccrediteerd. Bijvoorbeeld: GRO. Indien onbekend: zet hier het woord ‘onbekend’. Vraag na bij de opleider.

Diplomadatum: vind je als het goed is op het diploma/certificaat

Erkend door: vul hier indien je weet dat een beroepsorganisatie de opleiding heeft erkend. Bijvoorbeeld: CAT

Upload Certificaat/ Diploma: Plaats hier een duidelijk leesbare foto/scan van je diploma/certificaat en let op het bestandsformaat en niet groter dan 5MB

Welke diploma’s/certificaten zijn van belang?

Bijscholingsdagen gelden niet. Wat wel fijn is om te weten is of je een reguliere hbo-studie hebt gevolgd die relevant kan zijn voor je therapeutische vorming als zelfstandige beroepsbeoefenaar. Dit kan in bepaalde gevallen ook een hbo-studie zijn buiten de zorg. Hoe beter we je leren kennen hoe beter we je kunnen beoordelen.

Let op! Geef ook je werkervaring op hbo-niveau door
Ga daarnaast naar ‘Screening | Extra’ waar je de module ‘HBO werkervaring opgeven (voor SP)’ vindt. Vul in hoeveel jaren je al werkzaam bent als alternatieve therapeut (indien het geval) en hoeveel uren je per jaar werkzaam bent in je alternatieve praktijk. De sceeningcommissie kan hier punten voor geven. Ook je ervaringsniveau (trainee, junior, medior of senior) wordt aan de hand van deze ingevoerde informatie vastgesteld.

CAT-vergoedbaar screening

Alleen voor CAT-vergoedbaar screening; Zorg voor een geldige VOG bij de aanvraag. Geen geldige VOG? Vraag via de website chat aan de sceeningcommissie om je VOG aan te vragen bij Justis. CAT vraagt de VOG voor je aan tegen een kleine vergoeding. Je betaalt uiteraard ook de VOG-aanvraag bij Justis met korting.

Alleen voor CAT-vergoedbaar screening; Stap je over van een andere beroepsorganisatie die ook zorgt voor vergoedingen vanuit de aanvullende pakketten?
Of wil je OOK bij CAT-vergoedbaar aangesloten zijn? Dan willen we weten of je je oude beroepsorganisatie netjes verlaat. Graag vragen wij je of je de jaarlicentie (van het lopende jaar) van de beroepsorganisatie vanwaar je overstapt plaatst bij de diploma’s. Geef het een duidelijke titel: ‘Licentie beroepsorganisatie’ Hiermee verklaar je dat je bij- en nascholing in het lopende jaar op orde is bij de beroepsorganisatie die je verlaat. Ga daarnaast naar ‘Screening | Extra’ waar je de module ‘Overstapverklaring’ vindt. Hierin legt de therapeut in max. 500 woorden uit wat de reden is voor de overstap en verklaart de therapeut dat deze de andere beroepsorganisatie zonder ‘problemen’ verlaat.

Hoe weet je dat je bent toegelaten?

Je ontvangt een e-mail op het moment dat de screening is afgerond. In je account op kwaliteitsysteem.nl kun je vervolgens bij downloads je jaar licentie, het verzekeringscertificaat van BAT-verzekeringen en het bewijs van inschrijving bij de rijks erkende geschilleninstantie GAT-geschillen downloaden.