Elke alternatieve therapeut of aanbieder van complementaire zorg kan zich aanmelden voor erkenning bij het CAT. Het CAT-bestuur screent elke aanmelding. Indien een CAT-therapeut erkend is, ontvangt deze een licentie. In onderstaande lijst is te zien welke CAT-therapeuten daadwerkelijk erkend zijn door het CAT-bestuur. Klik op onderstaande link om de erkende CAT-therapeuten openen.

 

Openbare CAT-lijst 24-5-2017