CAT Vraag en Antwoord CAT – DONE

Vraag: Hoe en waar kan ik mezelf aanmelden bij CAT? Antwoord: Je kunt jezelf aanmelden bij CAT (zowel bij CAT-collectief als bij CAT-vergoedbaar) door naar deze pagina te gaan: https://kwaliteitsysteem.nl/aanmelden/?bo=cat en daar het formulier in te vullen.

Vraag: Er is iets mis gegaan bij het aanmelden en ik kan mezelf niet meer opnieuw aanmelden. Wat nu? Antwoord: Er zijn diverse redenen waardoor het fout kan gaan. De meest voorkomende is dat je vroegtijdig de aanmeldpagina hebt verlaten. We resetten de database iedere ochtend dus morgen (na 9 uur) kun je jezelf weer opnieuw aanmelden via: https://kwaliteitsysteem.nl/aanmelden/?bo=cat

vraag: Zijn er kosten verbonden aan het indienen van een klacht over een CAT-therapeut of opleider verbonden aan GRO bij geschilleninstantie GAT? Antwoord: De kosten (klachtengeld) voor het in behandeling nemen van een geschil of tuchtzaak door de geschillencommissie van GAT alsmede door het Disciplinaire college van GAT bedragen € 25,- en worden gerekend aan de partij die het geschil of de tuchtzaak indient. (de klager). Deze worden geretourneerd indien de partij die het geschil of de tuchtzaak indient in het gelijk wordt gesteld.

Vraag: wat kost een visitatie bij beroepsorganisatie CATvergoedbaar? Antwoord: De kosten van een visitatie zijn bij CAT €150 ex btw. Voor meer informatie zie ook https://catvergoedbaar.nl/kosten-en-baten/ Let op deze kosten worden niet elk jaar verrekend in de jaarcontributie zoals dat vaak voorkomt.

Vraag: Heb ik Btw-vrijstelling bij CATcollectief of bij CATvergoedbaar? Antwoord: CAT garandeert geen Btw vrijstelling. Vrijstelling Btw kun je het beste navragen bij je boekhouder of belasting dienst. Ook de KOR regeling kun je navragen bij je boekhouder, zie ook de webinar onder deze link over Btw vrijstelling en KOR: https://catcollectief.nl/terugkijken

Vraag: Word ik toegelaten bij CAT met mijn diploma? Antwoord: Bij de screening wordt er gekeken naar je opleidingen en je werkervaring. Het is van tevoren moeilijk te zeggen omdat screening altijd individueel is. We hopen je inschrijving tegemoet te zien. Hier de informatie van CAT-vergoedbaar en CAT-collectief https://catcollectief.nl/register/

Vraag: Is een KVK inschrijving verplicht bij CAT? Antwoord: Ja, een KVK registratie is verplicht bij alle beroepsorganisaties die gebruik maken van kwaliteitsysteem.nl. Zowel voor vergoedbare als niet vergoedbare therapeuten. Therapeuten kunnen het KVK document en KVK nummer invoeren in hun account op https://.kwaliteitsysteem.nl

Vraag: Ik wil upgraden van CATcollectief naar beroepsorganisatie CATvergoedbaar, hoe doe ik dat? Antwoord: Graag willen wij je vragen het document ‘stappenplan screening CAT-vergoedbaar’ te volgen. Zie het document (PDF) als bijlage in dit bericht voor alle richtlijnen. Wij willen je vragen eerst alle punten te doorlopen en ons daarna op de hoogte te stellen. Alvast hartelijk bedankt voor de medewerking. Let op: je ontvangt een factuur met 2 bedragen: €19,95 CATvergoedbaar aansluiting en €19,95 screeningkosten. De aansluitingskosten ontvang je terug als je niet wordt toegelaten.

Vraag: Wat kost een aansluiting of erkenning bij beroepsorganisatie CATcollectief of bij CATvergoedbaar? Antwoord:
De CAT-collectief jaarcontributie is €79,95 per kalenderjaar www.catcollectief.nl.
GAT Wkkgz geschillencommissie: €22,95 Btw vrij www.gatgeschillen.nl.
BAT verzekeraar (BBA)beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: €86 inclusief assurantiebelasting www.batverzekeringen.nl.
Totaal per kalenderjaar voor CAT-collectief: €188,90 ex Btw.
CAT-vergoedbaar jaarcontributie is €99,95 www.catvergoedbaar.nl.
GAT Wkkgz geschillencommissie: €22,95 Btw vrij www.gatgeschillen.nl.
BAT verzekeraar (BBA)beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: €86 inclusief assurantiebelasting www.batverzekeringen.nl
Totaal €208,95 per kalenderjaar ex Btw voor Vergoedbare CAT-therapeuten.
Voor CAT-vergoedbaar is eens per 5 jaar visitatie nodig
€170,- visitatie CAT-vergoedbaar.
Prijzen zijn ex Btw tenzij anders aangegeven..
De prijzen zijn per kalenderjaar:
Indien de aanmelding in het tweede kwartaal plaatsvindt, gaan de prijzen omlaag voor het kalenderjaar omdat dit minder lang is. Per kwartaal met een kwart omlaag:
1ste kwartaal, januari, februari maart
2de kwartaal, april, mei, juni
3de kwartaal, juli, augustus, september
4de kwartaal, oktober, november, december

Vraag: Ben ik verplicht mezelf te verzekeren? Antwoord: Ja je bent CAT-therapeut verplicht een beroeps-, bedrijfs- en productaansprakelijkheidsverzekering (BBA) te hebben! Ga voor meer info naar: https://www.batverzekeringen.nl/

Vraag: Hoe lang duurt de screening bij CAT-collectief en CAT-vergoedbaar? Antwoord: Bij zowel CAT-collectief als CAT-vergoedbaar duurt de screening gemiddeld vier weken, als je op tijd alle gegevens aan hebt geleverd en de factuur hebt voldaan.

Vraag: Wat hebben CAT-collectief en CAT-vergoedbaar gemeen? Antwoord: Beide groepen therapeuten zijn erkende therapeuten bij het Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT). Een beroepsorganisatie die hen juridische voorsprong, kwaliteitsborging en ondersteuning en een laagste prijsgarantie biedt. Beide groepen therapeuten zijn aangesloten bij GAT, een geschilleninstantie die erkend is door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beide groepen therapeuten zijn verzekerd bij BAT, een beroepsverzekeraar die gespecialiseerd is in alternatieve therapieën.

Vraag: Wanneer kun je van CAT-collectief naar CAT-vergoedbaar overgaan? Antwoord: Je kunt van collectief naar vergoedbaar overgaan als je voldoet aan het CAT-vergoedbaar profiel: https://catvergoedbaar.nl/profiel. Dit betekent dat je een 3-jarige alternatieve hbo-opleiding hebt afgerond die erkend of geaccrediteerd is door GRO: (https://gatregisteropleidingen.nl), CPION, SNRO of SKB. Je moet ook beschikken over de MBK en/of de PsBK en voldoen aan de PLATO-norm. Je kunt je dan aanmelden als Vergoedbare CAT-therapeut en je wordt dan automatisch geregistreerd bij Vektis. Je kunt dan gebruik maken van het blauwe CAT-vergoedbaar logo en je behandelingen kunnen gedeeltelijk vergoed worden door de zorgverzekeraars.