Uw studenten kunnen gratis aansluiten

Uw studenten zijn verzekerd en voldoen aan de Wkkgz tijdens hun studie. 

CAT-College Deal

Deze pagina geeft informatie voor complementaire en alternatieve opleiders.

 

Uw studenten kunnen nu gratis aansluiten bij CAT-collectief! Wilt u zich aanmelden voor de College Deal? Vul dan het schrijf je dan in als opleider bij GRO gatregisteropleidingen.nl

Onbezorgd studeren

Graag informeert het CAT u over een mogelijkheid voor uw studenten om zich gratis aan te sluiten bij  beroepsorganisatie CAT als student. Op deze manier kunnen de studenten zonder risico oefensessies in uw opleiding doen en praktijkervaring opdoen met alle zekerheden van een professionele zorgaanbieder.

CAT All in One: CAT, GAT + BAT

 

 

Gratis CAT beroepsorganisatie Collectief Alternatieve Therapeuten

De student sluit aan bij CAT als student. Normaal tarief: €79,95 ex. BTW per kalenderjaar, maar voor studenten die gebruik maken van de College Deal gratis. De student kan gebruik maken van de College Deal zolang deze studeert bij uw opleidingsinstituut.  Let op! De college deal studentenkorting is niet voor therapeuten die al een praktijk voeren. Het CAT-collectief is een vooruitstrevende en moderne beroepsorganisatie die op een manier werkt die in de sector ‘management nieuwe stijl’ wordt genoemd. Dit betekend dat de organisatie door professionals wordt bemand die hier full time werk aan hebben. CAT kiest altijd het beste voor de therapeuten en heeft het meest complete All in One pakket voor alternatieve / complementaire therapeuten gerealiseerd. CAT laat niets aan het toeval over!

 

 

GAT Wkkgz Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten

Onderdeel van de aansluiting als student is aansluiting bij de st. GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten). Kosten: €22,95 btw vrij per kalenderjaar, deze kosten worden wel in rekening gebracht. De student valt door deze aansluiting onder GAT-Wkkgz klachtrecht en tuchtrecht, onder de GAT-beroepscode en voldoet zodoende aan de eisen gesteld door de Wkkgz. De st. GAT levert een klachtenfunctionaris, een geschillencommissie en een tuchtcommissie wanneer dit nodig is. De GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie die zich actief inzet voor professionalisering van de complementaire sector. https://gatgeschillen.nl/

 

 

BAT verzekering Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten

Onderdeel van de aansluiting als student is afnemen van een BBA Beroeps- Bedrijfs- en productaansprakelijkheidsverzekering bij de BAT (Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten). Kosten €86,- per kalenderjaar incl. assurantie belastingen, deze kosten worden wel in rekening gebracht. De student sluit een beroeps-bedrijfs- en productaansprakelijkheidsverzekering af die alle aspecten van het student-schap dekt: de polis is met zorg op maat gemaakt voor studenten. De BAT polis heeft een volledige Wkkgz dekking en tuchtrecht dekking. BAT is een Nederlandse tussenpersoon in verzekeringen met een vergunning van de AFM.  https://batverzekeringen.nl/

Kosten en baten op een rijtje

CAT-collectief beroepsorganisatie: GRATIS (t.w.v. €79,95)
GAT Wkkgz: €22,95 BTW vrij
BAT verzekering: €86 inclusief assurantiebelasting

Totaal: €108,95 per kalenderjaar voor studenten.

Deze kosten worden per kwartaal verlaagd

 

Alle richtlijnen voor complementaire / alternatieve praktijkvoering

De student krijgt alle ondersteuning van CAT door toegang tot handige documenten zoals de behandel overeenkomst, cliënten dossier voorbeeld, algemene voorwaarden voorbeeld, GAT-Wkkgz klachtrecht, GAT-tuchtrecht, GAT-Beroepscode, AVG documenten; verwerkersovereenkomst, privacy statement voorbeeld, artsenbrief, minderjarigen toestemmingsformulier en verder regelmatig gratis webinars en updates over actualiteiten uit het beroepsveld. En natuurlijk de goede en betaalbare BBA verzekering en Wkkgz aansluiting.

 

Ook na de studie de voordeligste

CAT-collectief is ook na het afronden van de studie de voordeligste beroepsorganisatie voor uw studenten. CAT is en blijft een prijsbreker in de alternatieve sector! CAT wil blijvend het beste voor de therapeut en draagt er zorg voor dat de therapeuten blijvend kunnen groeien. De groeimogelijkheden zijn binnen het CAT onbeperkt. CAT-vergoedbaar is namelijk erkend door door zorgverzekeraars en voldoet aan de hoogste kwaliteitsstandaarden.

 

Aanbod afgestudeerde studenten

Wanneer een student is afgestudeerd of stopt met studeren bij uw opleidingsinstituut, eindigt voor deze student de College Deal. Dit houdt in dat de (afgestudeerde) student tijdens het (dan huidige) kalenderjaar nog gebruik kan maken van de CAT College Deal onder dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven. Aan het einde van dit kalenderjaar, indien de (afgestudeerde) student zich niet heeft afgemeld bij CAT-collectief, ontvangt de student-therapeut een factuur voor erkenning in een passend level door CAT. Elk kalenderjaar ontvangt uw student van uw opleidingsinstituut een nieuwe CAT-collegedeal code. Zijn zij afgestudeerd bij u dan geeft u de therapeut geen nieuwe code en weet CAT dat uw student is afgestudeerd!

 

CAT-groeitraject

Een van de dingen die CAT uniek maken is de mogelijkheden om te groeien als therapeut binnen het CAT. Binnen CAT heeft de therapeut alle ruimte om volledig zichzelf te kunnen zijn. Het is zo belangrijk om te blijven groeien in competenties! Is er een behoefte om te werken zonder de eisen van zorgverzekeraars? Dan is dat mogelijk. Wil de therapeut graag realiseren dat behandelingen gedeeltelijk vergoed worden dan is dat mogelijk bij CAT.

De grootste van Nederland

Met 5000 aangesloten therapeuten is CAT de grootste van Nederland!

CAT-collectief therapeuten

Vergoedbare CAT-therapeuten

CAT-therapeuten totaal

CAT-register

https://catcollectief.nl/ –> CAT zonder vergoedingen van zorgverzekeraars (je bent nu op de website van het CAT-collectief zonder vergoedingen)
https://catvergoedbaar.nl/ –> CAT met vergoedingen van zorgverzekeraars.

Voor alle details over de kwaliteitseisen voor het werken met vergoedingen neem een kijkje op het Profiel Vergoedbare CAT-therapeut (let op! studenten kunnen in GEEN GEVAL met vergoedingen werken!)

Studenten kunnen zich aanmelden met de College Deal bij CAT-collectief. Wanneer je bent afgestudeerd en voldoet aan de PLATO-norm (door het behalen van de Medische en/of de Psychosociale Basiskennis volgende de PLATO-eindtermen) zou je na akkoord van de CAT-screeningcommissie kunnen upgraden naar het CAT-vergoedbaar.

 

Hoe doet mijn instituut mee?

U kunt zich melden via gatregisteropleidingen.nl. Dit houdt nadrukkelijk niet in dat er sprake is van exclusiviteit van uw kant. U ontvangt vervolgens een unieke College Deal kortingscode die u kunt delen met uw studenten in een beschermde omgeving op uw website of via bv. een e-mail nieuwsbrief. Deze code mag niet openbaar gedeeld worden, deze code weten alleen uw studenten, zo weet CAT-collectief dat zij de korting mogen ontvangen.

 

Hoe doen de studenten mee?

Nadat u erkend bent als GRO-opleider kunt u de college deal kortingscode opvragen en deze delen met uw studenten.

CAT komt graag langs mocht daar behoefte aan zijn. U kunt contact opnemen met Marianne van der Wilk onder telefoonnummer: 06-33629531.

 

 

CAT College Deal
De student van vandaag is de therapeut van morgen!

CAT All in One: CAT, GAT + BAT

Het enige volledige pakket voor de alternatieve / complementaire therapeut