CAT, GAT en BAT licenties op naam

 

Graag delen wij wat updates met je binnen jouw professionele therapeutenomgeving kwaliteitsysteem.nl Op dit platform, dat speciaal voor de alternatieve zorgverlener is gebouwd en waar meerdere ‘alternatieve’ beroepsorganisaties gebruik van maken, kun jij als CAT-therapeut je competentieprofiel vormgeven, je scholingen invoeren en je bij- en nascholing bijhouden. Ook kun je op kwaliteitsysteem je CAT-licentie downloaden. Sinds kort kun je nu ook je GAT-registratie bewijs en je BAT-verzekeringscertificaat op naam downloaden. Omdat deze regelingen collectief zijn was er tot nu toe geen licentie op naam verkrijgbaar bij de Wkkgz geschilleninstantie GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten) en bij de tussenpersoon in verzekeringen BAT (Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten). Omdat er veel vraag naar was is er nu toch gekozen om de andere certificaten ook op naam te kunnen genereren 😺  Download nu al jouw certificaten!

CAT-Jaarlicentie 2022

Op de CAT-jaarlicentie 2022 (in dit geval van onze dummy CAT-therapeut Jan Jansen) kun je zien bij welke beroepsorganisatie je bent erkend, wat je beroepsorganisatie nummer is en dat je volledig voldoet aan de wet Wkkgz (Wet Kwaliteit klachten en geschillen zorg). CATcollectief (Collectief Alternatieve Therapeuten) is jouw beroepsorganisatie die zich ook verder ontwikkelt als brancheorganisatie die aangesloten is bij het MKB-Nederland. Met dit certificaat kun jij aantonen dat jij een erkend CAT-therapeut bent, aangesloten bij het Collectief Alternatieve Therapeuten. De grootste beroepsorganisatie in de alternatieve sector. CAT is een compleet alternatief gespecialiseerde beroepsorganisatie waar beroepsmatige alternatieve ZZP’ers zich bij kunnen registreren en waar zij alles kunnen regelen wat betrekking heeft op het voeren van een professionele praktijk. Na een erkenning door de beroepsorganisatie kan de therapeut een verzekering afsluiten bij de BAT Beroepsverzekeraar en een rijks erkende Wkkgz klachtenregeling afsluiten bij de GAT geschilleninstantie. Je kunt je jaarlicentie uitprinten en ophangen in je praktijk; een duidelijk signaal van betrouwbaarheid en professionaliteit naar bezoekers en klanten van je alternatieve praktijk. Als je vergoedbare CAT-therapeut bent ontvang je een andere licentie met het CAT-vergoedbaar logo.

Wist je dat…

Wist je dat het logo van CAT (esculaap) in de jaren ’80 van de vorige eeuw is getekend door de geestelijk vader van CAT; Rob van der Wilk (1947-2012)? Hij had als hoger doel het oprichten van een collectief voor alternatieve therapeuten waarin de alternatieve zorgverlener zoveel mogelijk zichzelf kon zijn en blijven. Dit collectief kwam er pas na zijn overlijden. De inwerkingtreding van de Wkkgz in 2016 was aanleiding voor Marianne, Jethro en Ervee van der Wilk om het Collectief Alternatieve Therapeuten op te richten. De achterliggende motivatie hierachter was de alternatieve therapeut op zodanige manier te vertegenwoordigen dat deze zijn of haar werk kan – en mag – blijven doen in een maatschappij die steeds meer vraagt van een alternatieve zorgprofessional. Op dit moment zijn er rond de 5000 therapeuten aangesloten bij CAT. Marianne, Jethro en Ervee zijn ambassadeurs van het Van der Wilk gedachtegoed en werken dit gedachtegoed verder uit. Download nu direct jouw CAT-jaarlicentie 2022 en laat zien waar jouw praktijk voor staat!

GAT-registratie bewijs op naam

Op kwaliteitsysteem.nl kun je onder ‘Downloads > GAT Geschillen’ nu ook je GAT-registratie bewijs van dit jaar op naam downloaden. Op het registratie bewijs kun je lezen (hieronder op de licentie van voorbeeld therapeut Jan Jansen) bij welke rijks erkende Wkkgz geschilleninstantie en tuchtcollege jij bent aangesloten. Wist je dat het bij CAT verplicht is om deze uit te printen en in je praktijk op een zichtbare plek op te hangen? 😅 De Wkkgz vraagt van zorgverleners om op een laagdrempelige manier te communiceren over hun rijks erkende klachtenregeling. GAT is in 2017 ingesteld door de rijks overheid en is opgericht door Marianne, Jethro en Ervee van der Wilk om de erkende therapeuten een onafhankelijke en professionele complementair gespecialiseerde klachtenregeling te kunnen garanderen. In 2019 is tevens een GAT-tuchtcollege of disciplinaire GAT-commissie ingesteld die tuchtzaken kan behandelen. GAT werkt nauw samen met CAT en legt over bepaalde projecten de lineaal van de wetten Wkkgz en Wtza, zoals bij het ECD kwaliteitspraktijk.nl en GAT Register Opleidingen gatregisteropleidingen.nl, een platform waar opleidingen op worden erkend voor beroepsorganisaties. GAT heeft gedurende de coronacrisis een belangrijke rol gespeeld in de duiding van wetgeving voor geregistreerde therapeuten. Het bijzondere aan GAT is dat de klachtenregeling alternatief is gespecialiseerd. In de praktijk betekent dit dat bij het samenstellen van de commissie een (onafhankelijke) alternatieve vakspecialist plaats kan nemen in de geschillencommissie. In 2021 zijn er twee uitspraken gedaan door de GAT-geschillencommissie. Download nu direct je GAT-registratie bewijs. Ook handig als je bij bepaalde instanties of bij de gemeente moet aantonen dat je praktijk aan de Wkkgz voldoet!

BAT-verzekeringscertificaat op naam

Op kwaliteitsysteem.nl kun je onder ‘Downloads > BAT Beroepsverzekeraar’ nu ook je BAT-Verzekeringscertificaat van dit jaar op naam downloaden. Erg handig als je bij een bepaalde organisatie of bij de gemeente moet laten zien welke beroeps-, bedrijfs en productaansprakelijkheidsverzekering jij hebt afgesloten. Ook kun je op kwaliteitsysteem.nl de BAT-polisvoorwaarden lezen, zodat je je kunt verdiepen in alle details van deze collectieve verzekering. In 2018 heeft beroepsorganisatie Collectief Alternatieve Therapeuten gekozen voor een Nederlandse tussenpersoon in verzekeringen met een alternatief gespecialiseerde polis. CAT werkt als verzekerde nauw samen met BAT om elk jaar de polisvoorwaarden nog beter af te stemmen op de werkzaamheden en risico’s van de individuele therapeuten. Als je ook een bij GRO erkende opleider bent kun je in je GRO account een apart verzekeringscertificaat downloaden voor die verzekerde hoedanigheid.

Waarom is een verzekering zo belangrijk? Als aan de polisvoorwaarden wordt voldaan dan heb jij dekking van de verzekeringsmaatschappij als GAT een klacht ontvangt over je behandeling en deze wordt behandeld door de GAT-klachtenfunctionaris. Als de klachtenfunctionaris er niet uitkomt met jou en de klager dan worden de kosten van het bijeenkomen van de GAT-geschillencommissie ook gedekt (als aan de polisvoorwaarden is voldaan). Dit valt allemaal onder de beroepsaansprakelijkheid. Maar jij hebt ook een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Stel dat jij op de bril van je klant gaat zitten dan is daar ook dekking voor als aan de voorwaarden wordt voldaan. Er kan in je praktijk namelijk nog veel meer schade ontstaan naast schade of een schadeclaim voorkomend uit een klacht over je behandeling! Stel dat je cliënt uitglijdt over de loszittende drempel van je praktijk? Of dat er een dakpan op het hoofd van je cliënt valt vanaf het dak van je praktijk? Dit valt allemaal onder bedrijfsaansprakelijkheid, en daar heb jij een polis voor afgesloten via de BAT. Daarom kun jij zonder zorgen doen waar jij goed in bent: mensen helpen als alternatieve therapeut. Heb je nog vragen over de polis? Zie batverzekeringen.nl

GRO-jaarlicentie op naam

Voorbeeld therapeut Jan Jansen is van alle markten thuis! Hij is namelijk ook een alternatieve opleider en heeft een erkenning gekregen bij GRO (GAT Register opleidingen) gatregisteropleidingen.nl Als jij CAT-therapeut bent maar ook alternatieve opleidingen, cursussen, bij- en nascholingen of modules geeft dan kun jij net zoals Jan Jansen een erkenning aanvragen bij GRO. GRO doet voor opleiders en docenten wat CAT doet voor therapeuten: een erkenning afgeven, een klachtenregeling verzorgen (conform CRKBO) met een onafhankelijke GAT-klachtenfunctionaris en een gespecialiseerde verzekering (voor opleiders) afsluiten. GRO erkent voor verschillende beroepsorganisaties jouw opleidingen, modules en bij- en nascholingen. Zo heeft CAT GRO als primaire erkenner van opleidingen en bij- en nascholingen aangewezen. Er was veel vraag naar bij CAT-therapeuten; Welke scholing is nou goed bij CAT? Sinds de oprichting van GRO kunnen CAT-therapeuten erkende scholing en bijscholing vinden op het snelgroeiende gatregisteropleidingen.nl Op de licentie van Jansen’s Opleidingen van GRO kun je lezen dat GRO de school heeft erkend in het jaar 2022. Je kunt ook het registratienummer van de opleider terugvinden. Bovendien is Jansen’s Opleidingen STAP-erkend! Vanaf het laatste kwartaal van 2022 is het namelijk mogelijk om via GRO toegang te krijgen tot het STAP-register van de overheid waarmee studenten bij de school per jaar 1000 euro budget kunnen krijgen om een opleiding te volgen.

Download nu al je licenties

Met het CAT All in One pakket heb jij alles geregeld zodat je zorgeloos het werk kunt doen dat in deze tijd zo hard nodig is. Vergeet niet dat je gratis ‘tools’ inclusief hebt zoals het KIWA erkende Elektronisch Cliënten Dossier kwaliteitspraktijk.nl waar jij al de behandelingen die je geeft kunt bijhouden.

Keep up the good work! 

Samen sterker

Met alternatieve groeten,

Marianne, Jethro en Ervee van der Wilk.

Namens het CAT Collectief Alternatieve Therapeuten