Hoe werkt deze pagina?

Klik op onderstaande vragen om het antwoord in te zien.

Kan iedereen zich aansluiten bij het CAT?

Nee, niet iedereen kan zich aansluiten. Een therapeut moet complementair en/of alternatief werken en/of ervaring of een opleiding hebben genoten. Het CAT zet zich wel in zoveel mogelijk therapeuten te kunnen bedienen. Heb je twijfel of jouw opleiding voldoende is om toegelaten te worden tot het CAT? Chat met ons ma t/m vrij van 10:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 16:00 uur op de website chat rechts onderaan deze pagina. 

Wat kost erkenning door het CAT?

Erkenning door het CAT €79,95 ex btw per jaar. Hiernaast zijn er een aantal andere kosten die variërend verplicht of optioneel kunnen zijn:

  • Aansluiting via CAT bij Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT): €22,95 btw vrij per jaar (elke therapeut moet aangesloten zijn bij een geschilleninstantie).
  • Afsluiting BBA verzekering via CAT bij Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten: €86,- per jaar (elke therapeut moet een BBA verzekering hebben afgesloten).
  • OPTIONEEL: CAT muurschild: €35,- ex btw euro ineens, vervolgens jaarsticker €7,50 ex btw voor elk opvolgend jaar.

Voor de duidelijkheid; een therapeut die wordt ingedeeld in level 1, 2 of 4 en gebruik maakt van de BBA verzekering van BAT en zich aansluit bij de geschilleninstantie GAT, betaalt: €205,68 inclusief BTW per jaar

Wanneer een therapeut zich gedurende het jaar aanmeldt, worden deze kosten per kwartaal verlaagd. Zo betaal je bij inschrijving indien je gebruik maakt van de BBA verzekering van BAT en aansluiting bij geschilleninstantie GAT:
– Tussen 1 januari en 31 maart 4 kwartalen: €205,68 inclusief BTW per jaar
– Tussen 1 april en 30 juni 3 kwartalen €154,26 inclusief BTW per jaar
– Tussen 1 juli en 30 september 2 kwartalen : €102,84 inclusief BTW per jaar
– Tussen 1 oktober en 30 november 1 kwartaal: €51,42 inclusief BTW per jaar
Elke aanmelding ontvang vanaf december een nieuwe factuur voor het gehele jaar (dus opnieuw €205,68 inclusief BTW per jaar voor het nieuwe kalenderjaar).

Heb je vragen? Chat met ons ma t/m vrij van 10:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 16:00 uur op de website chat rechts onderaan deze pagina. 

Ben ik verplicht een Beroep- bedrijf- en product-aansprakelijkheid (BBA) verzekering af te sluiten?

Als therapeut ben je niet wettelijk verplicht een BBA af te sluiten. Echter het CAT stelt dit wel verplicht voor alle therapeuten en docenten die erkend zijn. Dit is omdat voor een relatief laag bedrag zeer hoge kosten kunnen worden voorkomen. Daarnaast wordt gegarandeerd dat het behandelen van een klacht bekostigd kan worden. Therapeuten en docenten die aangesloten zijn bij het CAT kunnen zelf een BBA verzekering afsluiten of dit laten doen via het CAT. Het CAT maakt dan gebruik van de diensten van de Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten (BAT). Kijk voor meer informatie op www.batverzekeringen.nl.

Ben ik verplicht om me aan te sluiten bij een WKKGZ geschillinstantie?

Als therapeut ben je wettelijk verplicht de WKKGZ te regelen. Dit houdt in dat je je aanmeldt bij een rijkserkende geschilleninstantie. Het CAT maakt gebruik van de diensten van de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten GAT. Kijk voor meer informatie over Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) op de website www.gatgeschillen.nl waar je veel informatieve videos vindt.

Heb je vragen? Chat met ons ma t/m vrij van 10:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 16:00 uur op de website chat rechts onderaan deze pagina. 

Ik heb een vraag over de inschrijving

Je kunt je inschrijven via onderstaande link

www.catcollectief.nl/inschrijven

Wanneer je het formulier hebt ingevuld, zie je meteen een bevestigingscherm. De informatie wordt dan automatisch opgestuurd naar de juiste persoon en je zou binnen 2 weken moeten ontvangen.
Elke alternatieve therapeut kan zich aanmelden bij het CAT.

Heb je vragen? Chat met ons ma t/m vrij van 10:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 16:00 uur op de website chat rechts onderaan deze pagina. 

 

 

In welk level deelt CAT mij in?

Het CAT hanteert 5 levels. Je wordt ingedeeld door de screeningcommissie in het level dat bij je past gezien je ervaring en opleidingen. Je kunt in het Reglement het beste nalezen wat de precieze eisen zijn per level, maar hier wordt nogmaals een kort overzicht gegeven:

  • Level 1: Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als complementair therapeut op hbo-niveau.
  • Level 2: Praktische vakgerichte opleiding vereist.
  • Level 4: ik heb minimaal een 3-jarige alternatieve hbo- beroepsopleiding geaccrediteerd door CPION, SNRO of SKB gehaald.

Level 1, 2 en 4 vallen onder de divisie CATcollectief. Deze levels kennen geen vergoedingen door zorgverzekeraars vanuit het aanvullende pakket. 

  • Level 3: ik heb minimaal een 3-jarige alternatieve hbo-beroepsopleiding geaccrediteerd door CPION, SNRO of SKB gehaald. Ik voldoe aan de PLATO norm.
  • Level 5: Een drie- tot vierjarige alternatieve hbo-beroepsopleiding + een diploma waarmee wordt voldaan aan de PLATO norm.

Level 3 en 5 vallen onder de divisie CATcomplementair. Deze levels kennen wel vergoedingen door zorgverzekeraars vanuit het aanvullende pakket. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar www.catcomplementair.nl

Heb je nog vragen? Chat met ons ma t/m vrij van 10:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 16:00 uur op de website chat rechts onderaan deze pagina.

Worden mijn behandelingen vergoed?

Alleen de behandelingen van een level 3 of level 5 CAT-therapeut worden gedeeltelijk vergoed. Level 3 en level 5 CAT-therapeuten zijn erkend door Complementair Aanvullende Therapeuten www.catcomplementair.nl

CAT-therapeuten level 1, 2 en 4 worden nadrukkelijk niet gedeeltelijk vergoed door zorgverzekeraars.

Hoe kan het dat het CAT-therapeutschap zo goedkoop is?

CAT is een budget beroepsorganisatie met een eigen gedachtegoed. In dit gedachtegoed is opgenomen dat CAT laagdrempelig bereikbaar moet zijn voor therapeuten. CAT is de goedkoopste beroepsorganisatie in de branche zonder enige concessie in de geleverde kwaliteit. CAT maakt gebruik van efficiënte en eigentijdse technieken en een hardwerkend team dat nadrukkelijk niet uit vrijwilligers bestaat. Het CAT werkt volgens het CAT-gedachtegoed zoals te lezen is onderaan deze website in het CAT reglement:

Het CAT-gedachtegoed is een aangepaste versie van het gedachtegoed van Rob van der Wilk. Hier wordt waarde aan gehecht omdat de stichting CAT is opgericht door de familie van der Wilk met als kernwaarden de overtuigingen van Rob van der Wilk. Het CATgedachtegoed komt op het volgende neer:

a.- Een ieder die zich wenst te profileren als alternatieve therapeut of aanbieder van complementaire zorg moet de mogelijkheid krijgen dit te kunnen doen

b.- Het Collectief Alternatieve Therapeuten is voor eenieder die zich wenst te profileren als alternatief therapeut of aanbieder van complementaire zorg toegankelijk, de stichting CAT is voor eenieder die zich wenst te profileren als level III of V therapeut

c.- Stichting CAT biedt deze toegang tegen een lage en betaalbare prijs om zo het open karakter van toegankelijkheid te versterken

Wat is het gelaagd register van het CAT?

Een CAT-therapeut wordt door het CAT-screeningcommissie ingedeeld in dit gelaagde register naar aanleiding van de informatie die de aspirant CAT-therapeut meestuurt bij inschrijving. Hierbij wordt vooral gelet op ervaring en opleiding maar ook andere informatie kan bij het indelen een rol spelen. Denk hierbij aan doorverwijzingen of aanbevelingen. Voor meer uitleg over de levels kun je kijken in het CAT-collectief Reglement. Onderaan deze website kun je de nieuwste versie inzien, kijk voor uitleg over het gelaagd register bij hoofdstuk 5.

Wat is het verschil tussen CAT-collectief en CAT-complementair?

CAT-collectief en CAT-complementair zijn verschillende rechtsvormen die verschillende therapeuten vertegenwoordigen. CAT-collectief is een beroepsorganisatie die zich inzet voor complementaire therapeuten die niet voldoen aan de PLATO-norm (level 1, 2 en 4 CAT-therapeuten) en CAT-complementair is een beroepsorganisatie die zich inzet voor complementaire therapeuten die wel voldoen aan de PLATO-norm (level 3 en 5 CAT-therapeuten).

Is mijn Wkkgz goed geregeld?

Door je aan te melden bij het CAT voldoe je aan de Wkkgz. Het CAT zorgt er voor dat je aangemeld wordt bij een overheidserkende geschilleninstantie, indien je dit nog niet bent, en een BBA verzekering afsluit, indien je dit nog niet hebt gedaan.

Meer informatie over GAT-geschillen  

Meer informatie over BAT-verzekeringen

Wat zijn ECTS?

Het Europees Systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiebelastingpunten (Engels: European Credit Transfer System, afgekort: ECTS) is een Europees systeem om studiepunten toe te kennen aan onderdelen van een studie of opleiding. 1 ECTS bestaat uit 28 SBU. Wat is een SBU? De afkorting “SBU” betekent “Studiebelastingsuur”.  

Een ECTS wordt aan een opleiding toegekend door een accreditatie bureau. Vraag na bij je opleider of de opleiding geaccrediteerd is en zo ja voor hoeveel ECTS.

Wat is de PLATO-norm?

PLATO is het Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie van de Universiteit Leiden. Op verzoek van de zorgverzekeraars en in samenspraak met de koepelorganisaties in de complementaire zorg heeft PLATO eindtermen samengesteld voor de medische en psychosociale basiskennis. 

Een therapeut kan voldoen aan de PLATO norm door een diploma Medische Basiskennis of een diploma Psychosociale Basiskennis te hebben behaald of door vrijstelling hiervoor te hebben.

Kan ik me aansluiten bij het CAT als student?

Ja, dit is mogelijk. Je kunt je aanmelden via onderstaand formulier. Als je nog geen complementaire vakopleiding hebt afgerond wordt je ingedeeld in de divisie CAT zonder vergoedingen (catcollectief.nl). Hiermee regel je een BBA verzekering en een aansluiting bij een geschilleninstantie waardoor je zorgeloos en volgens de wet kunt werken/oefenen.

Aanmelden bij CAT

Krijg ik korting als ik me als student aanmeld?

Dat is mogelijk. CAT heeft met opleiders de mogelijkheid tot de College Deal. Informeer bij je opleider of deze gebruik maakt van de College Deal.

Ik ben een opleider en heb een vraag aan het CAT

Heb je vragen? Chat met ons ma t/m vrij van 10:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 16:00 uur op de website chat rechts onderaan deze pagina. 

Ik heb een zakelijke vraag aan het CAT

Heb je vragen? Chat met ons ma t/m vrij van 10:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 16:00 uur op de website chat rechts onderaan deze pagina. 

Hoe lang duurt de toelatingsprocedure?

De toelatingsprocedure, ook wel de screening, duurt over het algemeen ongeveer een maand. Dit kan langer duren naar aanleiding van het aanleveren van relevante stukken.

Wat is de opzegtermijn voor erkenning door het CAT?

Het CAT hoopt uiteraard dat je niet weg wilt, maar mocht je dit toch willen; hiervoor kun je kijken in de algemene voorwaarden onderaan deze website bij punt 2 ‘duur van de erkenning’.

Mijn vraag staat hier niet bij...
Stel je vraag via de website chat (rechtsonder in het scherm). Wij zijn per chat bereikbaar van ma t/m vrij van 10:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 16:00 uur 😺