Gelaagd CAT-register 2021

Lees op deze pagina hoe het gelaagd register wordt ingedeeld in 2021. Vanaf 1 januari 2021 moet de scholing van een CAT-therapeut voor toelating geschikt zijn verklaard door GRO: gatregisteropleidingen.nl. Aan dit platform wordt nog gewerkt en het kan zijn dat opleidingen nog niet in het register zijn opgenomen.

Vergoedbare CAT-therapeuten


Deze CAT-therapeuten zijn geregistreerd bij de stichting CAT-Vergoedbaar Bij deze stichting zijn alleen vergoedbare CAT-therapeuten aangesloten. Deze CAT-therapeuten zijn herkenbaar aan het bovenstaande blauwe CAT-vergoedbaar schild en alleen deze therapeuten zijn door CAT erkend in het Vektis register in realtime via kwaliteitsysteem.nl De behandelingen van deze CAT-therapeuten komen voor gedeeltelijke vergoeding van zorgverzekeraars in aanmerking.

 

Vergoedbare CAT-therapeut 240 EC

Beroepsmatig CAT-therapeut met minimaal een alternatieve 4 jarige hbo-beroepsopleiding op hbo-niveau erkend of geaccrediteerd door CPION, SNRO of SKB. Deze hbo-opleidingen moeten daarnaast geschikt zijn verklaard door GRO De therapeut beschikt over de MBK en de PsBK (MPsBK) en voldoet aan de PLATO-norm. Voor meer informatie zie het bijbehorende CAT-profiel

*Deze therapeuten kunnen zich melden bij andere organisaties die werken volgens het Van der Wilk gedachtegoed

 

Vergoedbare CAT-therapeut

Beroepsmatig CAT-therapeut met minimaal een alternatieve 3 jarige hbo-beroepsopleiding op hbo-niveau erkend of geaccrediteerd door CPION, SNRO of SKB. Deze hbo-opleidingen moeten daarnaast geschikt zijn verklaard door GRO De therapeut beschikt over de MBK en/of de PsBK en voldoet aan de PLATO-norm. Voor meer informatie zie het bijbehorende CAT-profiel

*Deze therapeuten kunnen zich melden bij andere organisaties die werken volgens het Van der Wilk gedachtegoed

 

 CAT-therapeuten

De behandelingen van deze CAT-therapeuten komen niet voor gedeeltelijke vergoeding van zorgverzekeraars in aanmerking. Deze CAT-therapeuten zijn herkenbaar aan het bovenstaande groene CAT-schild, deze therapeuten zijn niet door CAT erkend in het Vektis register. Deze therapeuten zijn aangesloten bij het Collectief Alternatieve Therapeuten. Deze therapeuten bewegen zich in het GAT-kwaliteitsplan

CAT-therapeut HBO

Beroepsmatig CAT-therapeut met minimaal een meerjarige alternatieve hbo-beroepsopleiding geschikt verklaard door GRO Voor meer informatie zie het bijbehorende CAT-profiel

CAT-therapeut

Beroepsmatig CAT-therapeut met een beroepsopleiding geschikt verklaard door GRO Voor meer informatie zie het bijbehorende CAT-profiel