Klacht over een CAT-therapeut

Heb je een klacht over een CAT-therapeut? Deze indienen via dit formulier. Je klacht wordt professioneel behandeld en indien nodig of gewenst doorgestuurd naar de klachtenfunctionaris van de betreffende geschilleninstantie.

Klacht over CAT-therapeut

Is de therapeut op de hoogte gesteld van het feit dat er een klacht wordt ingediend?