Kortingsactie!

Welkom op de pagina van de kortingsactie voor aansluiting bij het CAT en bedankt voor je interesse in het CAT. Op de rest van de website kun je meer informatie vinden over wat het CAT is, de Reglementen en algemene voorwaarden etc. Kijk gerust even rond, maar bedenk dat de huidige pagina niet terug te vinden is in het navigatiemenu van de website.
Via deze pagina kun je je aanmelden met korting onder een aantal voorwaarden:

  • Je bent al aangesloten bij of erkend door een (beroeps)organisatie die een afspraak heeft met het CAT
  • Je hebt je via een beursactie aangemeld en hebt deze link ontvangen
  • Je hebt deze link ontvangen van een medewerker of erkende opleider van het CAT
  • Je neemt via BAT (www.batverzekeringen.nl) een bba polis en via GAT (www.gatgeschillen.nl) een geschillenregeling
  • De kortingsactie is geldig voor het kalenderjaar 2020 en 2021. De prijzen die hieronder worden genoemd zijn de jaarprijzen
  • Je bent werkzaam als alternatief of complementair therapeut of wilt dit binnen afzienbare tijd zijn
    Indien je niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden, kun je je aanmelden via het normale inschrijfformulier te vinden in het menu boven aan de pagina.

Let op! De korting geldt alleen voor je aansluiting bij het CAT zelf. Deze betreffen de contributiekosten en zijn €79,95 per jaar excl BTW of €99,95 excl. BTW voor CATcomplementair. Deze contritbutiekostenkosten worden niet gerekend door gebruik te maken van de kortingsactie.
De kosten voor de GAT (www.gatgeschillen.nl), €22,95 per jaar (BTW vrij), en de kosten voor de BAT (www.batverzekeringen.nl), €86,- euro per jaar (incl. assurantiebelastingen), worden wel gerekend.

Vul onderstaand formulier in en druk op verzenden. De website verwijst je door naar een pagina waarop bevestigd wordt als jij je succesvol heb ingeschreven.

CAT inschrijfformulier

 

aanmeldformulier kortingsactie

Aanhef

Ik denk dat ik val onder de volgende categorie:

Behandel je volwassenen, kinderen of dieren? Prik je daarbij bloed?

Wil je een muurschild bestellen van het CAT?

Voor welk level CAT-therapeutschap wil jij je aanmelden?

De Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement zijn te vinden onderaan deze pagina.

Omdat lichaamsgerichte therapie is aangegeven, wijst het CAT nadrukkelijk naar deel 2.9 van het CAT-reglement

Heb je een diploma waarmee je voldoet aan de PLATO norm? (bvb Medische of Psychosociale Basiskennis of Verpleegkunde)

Wil je jouw behandelingen in aanmerkingen laten komen voor vergoeding door zorgverzekeringsmaatschappijen?

Jouw inschrijving wordt behandeld door de Complementair Aanvullende Therapeuten.

Ben je aangesloten bij het RBCZ als therapeut?

Wil je aangesloten blijven bij het RBCZ?

Wil je je aansluiting bij het RBCZ laten verlopen via het CAT?

Het CAT vraagt mogelijk bij je huidige beroepsorganisatie om jouw gegevens

Heb jij, of andere personen die je wilt meeverzekeren, de laatste 5 jaar, nog schade geleden of veroorzaakt, die door de aangevraagde verzekering wordt gedekt?

Heb jij, of andere personen waar je mee werkt, de laatste 5 jaar, nog klachten ontvangen of ontevredenheid veroorzaakt bij cliënten, die volgens de Wkkgz in behandeling kunnen worden genomen door een erkende geschillencommissie?

Ik verklaar hierbij dat ik niet, ook niet onder de huidige of enige vorige handelsnaam, veroordeeld ben voor een strafrechtelijk vervolgd vergrijp, anders dan in verband met voertuigen, en er geen vervolging loopt.

Het CAT stuurt jouw aanmelding tevens door naar de GAT (www.gatgeschillen.nl) voor een geschillenregeling.

Het CAT stuurt jouw aanmelding tevens door naar de BAT (www.batverzekeringen.nl) voor een BBA polis.

Behandelvormen acupunctuur en dry-needling vallen onder de dekking van BAT. Invasieve behandelingen zijn uitgesloten van de polis met uitzondering van: acupunctuur, laser-acupunctuur en dry-needling.

Omdat je aangeeft mensen te behandelen d.m.v. dieren, dekt de polis van BAT je niet. Deze worden niet gerekend en je dient elders een polis te vinden.

Je geeft aan bloed te prikken. Dit valt bij BAT alleen onder de dekking als het gaat om capillair bloedprikken.