Multidisciplinaire beroepsorganisatie CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten) is erkend door zorgverzekeraar Menzis. De erkenning zal in werking treden per 1 januari 2018. Met circa 2,1 miljoen verzekerden is Menzis de op drie na grootste zorgverzekeraar van Nederland. Het Menzisconcern bestaat uit de drie zorgverzekeraars Menzis, AnderZorg en Azivo, de drie Zorgkantoren Groningen, Twente en Arnhem, en Menzis Zorgaanbod (MEZ).

Wat betekent dit voor CAT therapeuten?
Als jij CAT therapeut bent, dan komen behandelingen die je geeft in aanmerking voor vergoeding door Menzis als je:

  • MBO/HBO geschoold bent
  • Medische basiskennis/Psychosociale basiskennis hebt gevolgd
  • level 3 of 5 therapeut bent

Verandert er iets?
Nee, als jij CAT therapeut bent verandert er niets. Als jij geen level 3 of 5 therapeut bent komen je behandelingen niet in aanmerking voor vergoedingen door Menzis, ben je wel een level 3 of 5 therapeut, dan komen je behandelingen wel in aanmerking voor vergoeding, en dan kun jij je vrijwillig opgeven voor vergoedingen in dit formulier. Kortom je hebt de vrijheid om zelf te kiezen: niet iedere alternatieve/complementaire therapeut zit te wachten op aanvullende regels en verplichtingen die op je pad komen als jij je behandelingen voor vergoeding in aanmerking wilt laten komen. Het CAT is er voor alle alternatieve therapeuten.

Vrijheid en ontwikkeling
Het CAT streeft steeds naar de beste opties voor alle CAT therapeuten. Daarbij houdt het CAT in het oog dat opleidingen en cursussen niet de maatstaf zijn, maar dat het beroepsmatig uitvoeren van je werk allesbepalend is: in alle vrijheid kan een CAT therapeut zijn of haar werk blijven doen. In dezelfde vrijheid wil het CAT zich inzetten voor kansen tot groei voor CAT therapeuten en wil het CAT de alternatief genezer steeds tot groei stimuleren. Ben je niet MBO of HBO geschoold en wil je toch graag streven naar het vergoed krijgen van je behandelingen voor je klanten? Het CAT werkt aan een geavanceerd opleidingsaanbod in samenwerking met opleiders. In dit opleidingsprogramma is onder andere een HBO instroomcursus opgenomen. Dit betekent dat je geleidelijk kunt stijgen van level 1 tot level 5 CAT therapeut, als dit je doel zou zijn. Als dit opleidingsprogramma is uitgewerkt, wordt het gecommuniceerd naar alle CAT therapeuten.

Een oog op te toekomst
Het CAT stimuleert de CAT therapeut tot blijvende groei en ontwikkeling zonder de CAT therapeut daartoe te verplichten. Het CAT houdt een scherp oog gericht op alle laatste wettelijke ontwikkelingen. Over een aantal jaar wordt de WKKGZ herzien door de Nederlandse overheid en de regering zal hierbij ook het CAT monitoren, als een van de grootste alternatieve collectieven in Nederland. Hoe beter het alternatieve veld zich ontwikkelt en in beweging blijft, hoe groter de kans dat de vrijheid die er nu is, behouden blijft. Samen zetten wij ons er voor in dat de alternatief genezer in vrijheid en verbondenheid dit mooie werk kan en mag blijven doen in Nederland.

Alternatieve groeten,

Het CAT bestuur.