Nieuwe wet Wtza

Een CAT-therapeut is altijd voorbereid

Gratis bijscholing: Nieuwe wet Wtza en de gevolgen voor alternatieve therapeuten

Datum: 1 oktober 2019, Tijdstip: 19:00 uur tot 20:30, Locatie: facebook.com.catcollectief.nl

GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten) bestuursvoorzitter Jethro van der Wilk geeft met CAT-complementair voorzitter Ervee van der Wilk een gratis te volgen webinar over het wetsvoorstel Wtza en de gevolgen voor alternatieve en complementaire therapeuten. GAT verzamelt op dit moment informatie over dit wetsvoorstel en wat het mogelijk zou kunnen gaan betekenen voor de alternatieve / complementaire zorgaanbieder. Hierover informeert GAT onder andere bij het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport. Sinds de erkenning van GAT door de rijksoverheid als Wkkgz geschilleninstantie heeft GAT zich ontwikkeld tot meer dan een geschilleninstantie. Zo heeft GAT een gratis voorbeeld algemene voorwaarden ontwikkeld voor therapeuten en heeft GAT het tuchtrecht ingesteld. De invoering van het GAT-tuchtrecht en de bijbehorende GAT-beroepscode zorgt voor een kleine revolutie in alternatief Nederland: alternatieve therapeuten van elk opleidingsniveau kunnen onder tuchtrecht vallen. Door de GAT-beroepscode werkt elke therapeut volgens de richtlijnen van de Rode Vlaggen van PLATO, een belangrijke ontwikkeling in de professionaliseringslag door CAT-therapeuten. Deze webinar is geldig als bij- en nascholing vrije invulling t.w.v. 5 SBU (studie belasting uren) voor CAT- level 1, 2, 3 en 4 therapeuten. Bij- en nascholing is niet verplicht in level 1, 2 of 4 maar wij nodigen je graag uit om mee te doen tijdens de webinar.

Onderdelen van de gratis bijscholing webinar:

 

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

Het wetsvoorstel Wtza is momenteel in behandeling bij de tweede kamer. Er is echter al informatie over bekend. Graag bespreekt het GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten) wat er al over bekend is en wat de gevolgen kunnen zijn voor alternatieve therapeuten in Nederland als de wet aangenomen wordt. Wat kunnen de gevolgen zijn? Vallen alternatieve therapeuten onder de doelgroep van de Wtza?

 

Bezoek door Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd

De meldplicht van de Wtza houdt in dat therapeuten voor het verlenen van zorg informatie verstrekken aan de overheid. Wordt er getwijfeld aan de kwaliteit van de geleverde zorg na het melden dan zou de IGJ (Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd) de therapeut kunnen bezoeken. De invoering van de Wtza onderstreept het belang van een beroepsorganisatie. Een beroepsorganisatie helpt de alternatieve zorgaanbieder zijn of haar vak zo professioneel mogelijk uit te voeren door het aanleveren van kaders en richtlijnen, documenten voor in de praktijk en gratis voorlichting over de laatste wettelijke ontwikkelingen. Er zijn volgens de nieuwe meldplicht een aantal zaken die op orde moeten zijn voordat een alternatieve therapeut zorg gaat verlenen. Iedere therapeut aangesloten bij CAT heeft deze richtlijnen van CAT gekregen, voldoet volledig aan de Wkkgz en is volledig AVG Proof. CAT is en blijft de goedkoopste beroepsorganisatie van Nederland en draagt zorg voor de beste opties voor CAT-therapeuten. Zo heeft GAT onlangs een gratis beschikbare voorbeeld algemene voorwaarden opgesteld voor alternatieve therapeuten die CAT-therapeuten kunnen inzetten op de website van hun praktijk.

CAT, GAT en BAT zijn de aangewezen partijen om jou te helpen Wtza Proof te zijn en te blijven!

CAT All in One: CAT, GAT + BAT

Het enige volledige pakket voor de alternatieve therapeut

Meldplicht en vergunningsplicht

De Wtza bestaat onder andere uit een meldplicht en een vergunningsplicht. Moeten alternatieve therapeuten zich melden? Hebben alternatieve therapeuten een vergunning nodig? Moeten zij zich melden vooraf aan de zorg en wat moeten bestaande alternatieve therapeuten doen die al langer bezig zijn? Het GAT en het CAT lichten graag toe wat zij hierover te weten zijn gekomen. 

 

Het broertje van de Wkkgz

Wat heeft de Wtza te maken met de Wkkgz? De kwaliteits- en cliëntenwet Wkkgz heeft gezorgd voor professionalisering in de alternatieve sector. Zo zijn het Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT) en de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT) een direct gevolg van de invoering van de Wkkgz (wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg). GAT is een rijks erkende Wkkgz geschillencommissie met een onafhankelijke GAT-klachtenfunctionaris en een onafhankelijke geschillencommissie. 

 

Wtza checklist: is alles op orde?

Jethro en Ervee lopen samen met jou live tijdens de uitzending de Wtza checklist van de overheid door. Dan weet jij precies wat de Wtza gaat vragen aan nieuwe zorgaanbieders. Jethro en Ervee bespreken de punten stap voor stap en lichten toe wat deze vragen kunnen betekenen voor bestaande alternatieve zorgaanbieders. Heb je vragen? Je hebt de gelegenheid deze te stellen tijdens de uitzending. 

 

Wij zien je graag tijdens de uitzending aanstaande dinsdagavond!

Met alternatieve groeten,

Marianne, Jethro en Ervee van der Wilk.

namens het CATcollectief.

Aantekening: Alle informatie gegeven in dit nieuwsbericht en zoals die gegeven wordt via de live webinar is namens CAT en GAT en niet uit naam van het ministerie, CIBG of IGJ.