CAT-register 2021

 

Vergoedbare CAT-therapeut

Beroepsmatig CAT-therapeut met minimaal een alternatieve 3 jarige hbo-beroepsopleiding op hbo-niveau erkend of geaccrediteerd door CPION, SNRO of SKB. De therapeut beschikt over de MBK en/of de PsBK en voldoet aan de PLATO-norm. Voor meer informatie zie catvergoedbaar.nl *Deze therapeuten kunnen zich melden bij andere organisaties die werken volgens het Van der Wilk gedachtegoed

CAT-therapeut

Beroepsmatig CAT-therapeut met minimaal een hbo-beroepsopleiding en werkervaring op hbo-niveau >60EC. Voor meer informatie zie het bijbehorende CAT-profiel