CAT-register 2023

Vergoedbare CAT-therapeut

Beroepsmatig CAT-therapeut NLQF-6 conform met minimaal een alternatieve 3 jarige hbo-beroepsopleiding op hbo-niveau erkend of geaccrediteerd door CPION, SNRO of SKB. Alternatieve opleidingen zijn erkend door GRO gatregisteropleidingen.nl De therapeut beschikt over de MBK en/of de PsBK en voldoet aan de PLATO-norm. Zie catvergoedbaar.nl

CAT-therapeut

Beroepsmatig CAT-therapeut met minimaal een hbo-beroepsopleiding en werkervaring op hbo-niveau >60EC. Alternatieve opleidingen zijn erkend door GRO gatregisteropleidingen.nl Voor meer informatie zie het bijbehorende CAT-profiel