STAP-budget!

STAP direct in als je opleider bent

Vooraankondiging STAP-budget

 

Gedurende het laatste kwartaal van 2022 kunnen opleiders die erkend zijn door brancheorganisatie CAT via het platform GRO, hun studenten gebruik laten maken van het STAP-budget. De exacte ingangsdatum is nog onbekend en valt in het laatste kwartaal van 2022. Je kunt als opleider vanaf vandaag de STAP-budget erkenning aanvragen via GRO. Je wordt dan als eerste gescreend. Lees hieronder meer over deze vooraankondiging!

STAP-budget voor alternatieve therapeuten?

Alternatieve therapeuten kunnen deze STAP subsidie van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed mogelijk inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP. Dit staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Alternatieve therapeuten kunnen vanaf 1 maart 2022 gebruik maken van het STAP-budget. CAT heeft gerealiseerd dat therapeuten gedurende het laatste kwartaal van 2022 op gatregisteropleidingen.nl alternatieve scholingen kunnen vinden die in het STAP-register staan en dat GRO-opleiders via GRO in het STAP-register kunnen worden opgenomen.

STAP-register en alternatieve opleidingen

MKB Nederland heeft een register van aangesloten branche organisaties (met branche erkende opleidingen) die gebruik kunnen maken van het STAP-budget en faciliteert deelname hieraan in meerdere rondes. GRO doet mee aan de tweede ronde. CAT is maandelijks aanwezig bij het overleg binnen de commissie beroepsonderwijs van het MKB in Den Haag om de laatste ontwikkelingen te monitoren.

STAP-eisen voor GRO-opleiders

Het opleidingsinstituut moet:

– Ingeschreven zijn bij de KvK met als activiteit opleidingsinstituut
– Opleidingen geven zoals door GRO ingedeeld
– Een degelijke BBA hebben afgesloten die de werkzaamheden als instituut en docent(en) dekt
– Een degelijke klachtenregeling hebben afgesloten incl. onafhankelijke klachtenfunctionaris
– Geen opleidingen in door deelnemende beroepsorganisaties uitgesloten behandelvormen doceren
– Hbo-conforme opleidingen aanbieden en einddoelen conformeren aan het CAT-profiel en CATvergoedbaar-profiel

– Een omzet hebben die voor tenminste 50% uit activiteiten in onderwijs bestaat
– Met docenten werken met aantoonbaar hbo werk- en denkniveau
– Zich houden aan Nederlandse en Europese wetgeving en aan sectoreisen
– Slagings- en/of resultaatpercentages monitoren en rapporteren
– Deze gegevens delen op de gatregisteropleidingen.nl via een module
– Een afsluitend GRO-diploma overhandigen aan de geslaagde studenten
– Opleidingen afsluiten met een kennis- of praktijktoets waar GRO mee akkoord gaat
– Studenten vragen hun ervaring te delen nadat de opleiding is afgerond

Let op! Het zou kunnen dat hier nog wijzingen of aanpassingen in worden aangebracht.

STAP nu gelijk in als scholingsinstituut

Als jij een GRO-opleider bent dan kun jij je opleidingsinstituut alvast aanmelden ter screening om aangemeld te worden in het STAP-register door GRO. Deelnamekosten zijn aanvullend €750,00 ex btw per kalenderjaar. Er worden geen aanvullende audit kosten in rekening gebracht. Klik hieronder voor STAP! Je kunt meedoen door in jouw GRO account bij het tabblad algemeen de button ‘STAP-budget aanvragen’ aan te vinken.

CAT All in One: CAT, GAT + BAT

Het enige volledige pakket voor de alternatieve ZZP’er

STAP-budget en alternatieve therapeuten

Of je gebruik kunt maken als CAT-therapeut van het STAP-budget in jouw specifieke geval is een vraag die je dient te stellen aan de rijksoverheid; maar houd er rekening mee dat het STAP-budget bedoeld is voor de STimulering van jouw Arbeidsmarkt Positie. Uiteraard zal CAT je verder voorlichten als er meer informatie beschikbaar is.

Vragen over STAP en CAT?

Het is logisch dat je als therapeut of opleider aanvullende vragen hebt. Deze kunnen momenteel niet worden beantwoord door CAT of GRO. Sommige vragen kun je mogelijk richten aan de rijksoverheid. GRO-opleiders en CAT-therapeuten ontvangen meer informatie over de mogelijkheden tot deelname als deze beschikbaar is. GRO zal duidelijk op gatregisteropleidingen.nl gaan communiceren welke opleiders met het STAP-budget gaan werken.

Samen sterker

Met alternatieve groeten,

Marianne, Jethro en Ervee van der Wilk.

Namens het CAT Collectief Alternatieve Therapeuten