Beroepscode CAT

Deze beroepscode bevat een aantal regels die verplicht worden gesteld aan elke CAT-therapeut. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot sanctionering zoals

1. Een alternatieve therapeut handelt altijd naar het welzijn van de cliënt. In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast met de intentie de cliënt schade te berokkenen op wat voor manier dan ook.

2. Een alternatieve therapeut is zich bewust van een relatie tussen de alternatieve therapeut en de cliënt en honoreert en respecteert deze altijd. Dit houdt in dat persoonlijke relaties tussen de alternatieve therapeut en de cliënt vermeden worden en dat de alternatieve therapeut altijd gehoor geeft aan de wensen van de cliënt tenzij dit in strijd is met de Nederlandse wet of met deze beroepscode.

3. In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast die in strijd zijn met de Nederlandse wet of met deze beroepscode of wiens gebruik kan leiden tot het breken van de Nederlandse wet of deze beroepscode.

4. Indien een alternatieve therapeut constateert dat de cliënt een ernstige kwaal heeft, zij het lichamelijk, zij het psychisch van aard en niet de mogelijkheid heeft deze zelf adequaat te behandelen, raadt de alternatieve therapeut de cliënt altijd aan een bezoek te brengen aan een huisarts.

5. Persoonlijke informatie die een cliënt geeft aan een alternatieve therapeut wordt door de alternatieve therapeut altijd als vertrouwelijk behandeld. Een alternatieve therapeut geeft deze informatie op geen enkele manier door tenzij de alternatieve therapeut door het Openbaar Ministerie of de Inspectie Gezondheidszorg ertoe gedwongen wordt of indien de betreffende cliënt hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Indien de alternatieve therapeut deze vertrouwelijke informatie documenteert op wat voor manier dan ook, zorgt de alternatieve therapeut er voor dat deze informatie niet voor derden toegankelijk is. De enige uitzondering op deze regel is wanneer de alternatieve therapeut de indruk krijgt dat de cliënt de openbare orde verstoort/zal verstoren of aanleiding heeft te geloven dat de cliënt een vergrijp of een (ernstig) misdrijf begaat/zal begaan.

6. Een alternatieve therapeut respecteert het CAT en de bij haar aangesloten leden en zet zich in voor een wederzijdse positieve relatie.