Van der Wilk gedachtegoed

Het CAT Collectief Alternatieve Therapeuten werkt volgens het Van der Wilk gedachtegoed 

Wie voert het gedachtegoed uit?

Het Van der Wilk gedachtegoed wordt onder andere uitgewerkt en in de praktijk gebracht door het bestuur van:

 

CAT Collectief Alternatieve Therapeuten

catcollectief.nl

Rob van der Wilk had als groter doel het vormen en uitwerken van wat hij het ‘’therapeutisch collectief’’ noemde. In deze organisatie zou de alternatieve therapeut de ruimte krijgen om zichzelf te zijn en te blijven. Vanuit deze wens is na zijn dood in 2016 het Collectief Alternatieve Therapeuten (CAT) opgericht. De aanleiding tot het oprichten van het CAT was de inwerkingtreding van de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg). Inmiddels is deze beroepsorganisatie uitgegroeid tot de grootste in de alternatieve sector van Nederland. Het logo van het CAT (het slangenkruis) is door Rob van der Wilk getekend in de jaren ‘80.

 

CAT-vergoedbaar

catvergoedbaar.nl

Alle Vergoedbare CAT-therapeuten zijn te vinden op catvergoedbaar.nl en zijn geregistreerd bij de stichting CAT-vergoedbaar. Om zo transparant mogelijk te zijn naar zorgverzekeraars en zorgzoekers zijn de Vergoedbare CAT-therapeuten allemaal onderbracht in deze aparte divisie van CAT. De stichting CAT-vergoedbaar heeft andere toelatingseisen en de therapeuten voldoen aan een ander beroepsmatig profiel. CAT-vergoedbaar heeft naast het gedachtegoed uitvoeren als taak om eisen van zorgverzekeraars te implementeren en om te controleren dat erkende Vergoedbare CAT-therapeuten aan deze eisen voldoen d.m.v. screening, bijscholing, intervisie en visitatie.

 

GAT Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten

gatgeschillen.nl

In 2017 waren Marianne, Jethro en Ervee van der Wilk medeoprichter van de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). De GAT is een rijks erkende Wkkgz geschilleninstantie en een tuchtcollege voor de alternatieve zorg. De GAT is een actieve organisatie. Zo heeft de GAT kwaliteitspraktijk.nl ontwikkeld. Een non-profit initiatief (Elektronisch Cliënten Dossier). In 2019 heeft de GAT het GAT-tuchtrecht geïntroduceerd met daaraan gekoppeld de GAT-beroepscode. Sinds 2019 onderhoudt de GAT geschillendossier.nl en werkt op dat platform samen met andere geschilleninstanties. De GAT is bestuurslid van de stichting SUGZ (stichting uitspraken geschilleninstanties zorg).

GAT Register Opleidingen

gatregisteropleidingen.nl

Sinds 2021 kunnen CAT-therapeuten door CAT erkende beroepsopleidingen, modules en bijscholingen vinden in het register van GRO. Het bestuur van CAT was de oprichter van GRO met als doelstelling de kwaliteit van alternatieve scholing in kaart te brengen, wetende dat wetgeving steeds verandert en dat beroepsorganisaties niet zelf scholing horen te erkennen. Om te zorgen dat het ‘eigen vlees niet wordt gekeurd’ heeft GRO een aparte commissie, bestaande uit commissieleden die geen therapeuten erkennen, die onder toezicht staat van de commissie voorzitter van de rijks erkende geschilleninstantie GAT. GRO accrediteert alternatieve scholing op NLQF 6 conform niveau en is accrediteur van PLATO bij- en nascholing.

Waar staat het gedachtegoed voor?

 

Iedereen die alternatief therapeut wil zijn, moet hiertoe de kans krijgen

Iedereen die kennis wil maken met alternatieve geneeswijzen moet dit kunnen doen

Hoge kosten mogen alternatieve therapeuten niet in de weg staan om een goede praktijk te voeren

Hoge kosten mogen alternatieve therapeuten niet in de weg staan om een inkomen te genereren

Hoge kosten mogen cliënten niet in de weg staan kennis te nemen/gebruik te maken van alternatieve geneeswijzen

De beroepsorganisatie stelt nooit meer eisen aan de alternatieve therapeut dan nodig

Alternatieve geneeswijzen zijn essentieel voor een gezonde samenleving

Samenwerking met de reguliere gezondheidszorg is essentieel

De beroepsorganisatie zet zich in om ingewikkelde zaken begrijpelijk te maken voor behandelaars en hun cliënten

Alle alternatieve therapeuten worden binnen de beroepsorganisatie als gelijkwaardig gezien en behandeld

Een alternatieve therapeut heeft tot doel kort-oplossingsgericht te werken

Een alternatieve therapeut heeft een holistische visie en benadering

Een alternatieve therapeut heeft tot doel het zelfherstellend vermogen van de cliënt aan te spreken

Een alternatieve therapeut werkt beroepsmatig

Een alternatieve therapeut houdt zich aan de Nederlandse Wet

Een alternatieve therapeut zet zich in om te groeien als therapeut

Een alternatieve therapeut maakt nooit misbruik van iemand met een levensbedreigende ziekte

De beroepsorganisatie streeft ernaar altijd vooruitstreven en innovatief te zijn, waar dit mogelijk is

De beroepsorganisatie streeft ernaar kosten- en milieubesparend te werken en heeft een duurzaam karakter in alle opzichten

De beroepsorganisatie handelt altijd naar het belang van de alternatieve therapeuten

De beroepsorganisatie streeft naar zoveel mogelijk ruimte voor therapeuten om ”jezelf te mogen zijn en blijven”

De beroepsorganisatie helpt therapeuten om met zo veel mogelijk comfort en met zo laag mogelijke kosten aan de Nederlandse wetgeving te voldoen

De beroepsorganisatie heeft tot doel dat complementaire behandelaars in de toekomst hun werk kunnen en mogen blijven uitvoeren

 

Rob van der Wilk

Het Van der Wilk gedachtegoed is gebaseerd op het levenswerk van hypnotherapeut Rob van der Wilk (1946-2012).

Rob van der Wilk heeft 30 jaar een praktijk gevoerd als hypnotherapeut. Daarnaast was hij samen met Marianne van der Wilk docent hypnose en hypnotherapie. Sinds het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw heeft het gedachtegoed zichzelf gemanifesteerd in geschilderd en getekend werk (20 schilderijen en meerdere tekeningen), in geschreven werk (Rob van der Wilk schreef in totaal 9 boeken te vinden in de literatuurlijst over alternatieve therapie en schreef geregeld artikelen in complementaire vakbladen) in een opleidingsinstituut dat een opleiding tot eclectisch therapeut verzorgde en in een bloeiende therapeutische praktijk.

Rob van der Wilk was regelmatig te gast in radio- en televisieprogramma’s waar hij als pionier veel alternatieve onderwerpen bekender en bespreekbaar heeft gemaakt. Zo stond hij naast hypnotherapeut bekend als een virtuoos meditatie begeleider. Rob van der Wilk gaf vaak onbezoldigd lezingen op beurzen en bijeenkomsten over hypnose, meditatie en therapie. Zo deed hij baanbrekend werk in de jaren ‘80 en ‘90 in samenwerking met het toenmalige Paravisie en het Zwarte Gat. Rob van der Wilk was voorzitter van de NBVH.

Het Van der Wilk gedachtegoed is uitgewerkt en wordt verder vormgegeven door Marianne, Jethro en Ervee van der Wilk.

 

literatuurlijst

 

Je hoeft niet bang te zijn
Uitgeverij Paravisie
Rob van der Wilk, 1995

Zelfhypnose, De Verandering
Uitgeverij Andromeda
Rob van der Wilk, 1997

Hypnose, De Verbetering
Uitgeverij Andromeda
Rob van der Wilk, 1998

Meditatie, De Verlichting
Uitgeverij Andromeda
Rob van der Wilk, 1999

Nostradamus, De Waarheid
Uitgeverij Andromeda
Rob van der Wilk, 1999

Magnetisme, De Genezing
Uitgeverij Andromeda
Rob van der Wilk, 1998

Orakelen, De kunst van het waarzeggen
Uitgeverij Andromeda
Rob van der Wilk, 2000

In Hypnotherapie, Handboek voor Psychotherapie
Uitgeverij Andromeda
Rob van der Wilk, 2004

Kabbala Light, Mystiek in het dagelijks leven
Uitgeverij Tattwa
Rob van der Wilk, 2006

 

De grootste familie van Nederland

Marianne, Jethro en Ervee van der Wilk zijn ambassadeurs van het Van der Wilk gedachtegoed