CAT-College Deal

Uw studenten zijn verzekerd en voldoen aan de Wkkgz tijdens hun studie

CAT-College Deal

Let op: Deze pagina geeft informatie voor alternatieve opleidingsinstituten

Uw studenten kunnen nu gratis aansluiten bij CAT-collectief! Als u al GRO-opleider bent dan kunt u eenvoudig in uw account de College Deal kortingscode voor uw aanvragen. Lees verder voor meer info! Nog niet bij GRO? Schrijf uw instituut dan in bij GRO gatregisteropleidingen.nl

Omdat door CAT erkende opleidingen exclusief op GRO zijn te vinden loopt de College Deal volledig via gatregisteropleidingen.nl. Door de  College Deal kunnen studenten zonder risico oefensessies in uw opleiding uitvoeren en praktijkervaring opdoen met alle zekerheden van een alternatieve zorgprofessional! Ook kunnen zij gedurende de studie een praktijk openen om, eventueel tegen betaling, (oefen)behandelingen te gaan geven. Uw studenten staan onder uw directe toezicht op school, of zij kunnen thuis in hun praktijk (oefen) behandelingen geven als zij door u vakbekwaam genoeg zijn verklaard. Uw studenten schrijven zich in door de College Deal kortingscode die u aanvraagt in uw opleidersaccount in te vullen als zij zich aanmelden. Deze kunt u delen met uw studenten. Zij kunnen zich inschrijven via catcollectief.nl/collegedeal en de code invoeren. Dan weet CAT dat het om uw student gaat en dat zij aanspraak willen maken op de studentenkorting via de CAT-College Deal!  😺

Hoe doet mijn alternatieve school mee?

Log in op uw opleidersaccount > navigeer naar ‘Algemeen’ > Haal het schuifje ‘College Deal code aanvragen’ over > druk op ‘opslaan’ 👍 

Nog niet aangesloten bij GRO als opleidingsinstituut? Registreer dan via deze link

Onbezorgd studeren

Uw studenten kunnen gratis aansluiten bij  beroepsorganisatie CAT

CAT All in One: CAT, GAT + BAT

 

 

Gratis CAT beroepsorganisatie Collectief Alternatieve Therapeuten

De student sluit aan bij CAT als student. Normaal tarief: €79,95 ex. btw per kalenderjaar, maar voor studenten die gebruik maken van de College Deal gratis. Het CAT-collectief is een vooruitstrevende en moderne beroepsorganisatie die op een manier werkt die in de sector ‘management nieuwe stijl’ wordt genoemd. Dit betekend dat de organisatie door professionals wordt bemand die hier full time werk aan hebben. CAT kiest altijd het beste voor de therapeuten in het meest complete All in One pakket voor alternatieve therapeuten.

 

 

GAT Wkkgz Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten

Studenten sluiten zich aan bij GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten). Kosten: €22,95 btw vrij per kalenderjaar, deze kosten worden wel in rekening gebracht. De student valt door deze aansluiting onder GAT-Wkkgz klachtrecht en tuchtrecht, onder de GAT-beroepscode en voldoet zodoende aan de eisen gesteld door de Wkkgz. GAT levert een klachtenfunctionaris, een geschillencommissie en een tuchtcommissie wanneer dit nodig is. De GAT is een rijks erkende Wkkgz geschillencommissie  gatgeschillen.nl

 

 

BAT verzekering Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten

Studenten sluiten hun eigen Beroeps- Bedrijfs- en productaansprakelijkheidsverzekering af bij BAT (Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten). Kosten €86,- per kalenderjaar incl. assurantie belastingen, deze kosten worden wel in rekening gebracht. De student sluit een verzekering af die alle aspecten van het student-schap dekt: de polis is met zorg op maat gemaakt voor studenten. De BAT polis heeft een volledige Wkkgz dekking en tuchtrecht dekking. BAT is een Nederlandse tussenpersoon in verzekeringen  batverzekeringen.nl

Kosten en baten op een rijtje

 

CAT-collectief beroepsorganisatie: GRATIS (t.w.v. €79,95)
GAT Wkkgz: €22,95 btw vrij
BAT verzekering: €86 inclusief assurantiebelasting

Totaal: €108,95 per kalenderjaar voor CAT-studenten

Deze kosten worden per kwartaal verlaagd
Prijzen excl. btw tenzij anders aangegeven

Voorwaarden studentenkorting

Vragen over de verzekering? Neem contact op met batverzekeringen.nl

  • Als uw studenten al zorg gaan verlenen, vermelden de studenten op hun website en in de praktijk dat zij ‘in opleiding’ of ‘i.o.’ zijn.
  • Uw studenten hoeven niet ingeschreven te zijn bij de KvK als zij oefenen onder uw directe toezicht op school. Adviseer uw studenten een KvK inschrijving te doen zodra zij vakbekwaam zijn en thuis in de praktijk zelf (oefen)sessies gaan doen.
  • ​De student handelt onder uw directe toezicht tijdens oefensessies op school, of;
  • De student is door u vakbekwaam genoeg verklaard om in de eigen praktijk (oefen) behandelingen te geven, mits;
  • De student behandelingen geeft waarvoor de student door u wordt opgeleid.
  • Verzekeringstechnisch bent u aansprakelijk bij schade als een student oefensessies uitvoert onder uw directe toezicht op school. Hiervoor heeft u een verzekering afgesloten via BAT als erkende GRO-opleider.
  • Heeft u geen verzekering afgesloten via BAT? Dan adviseren wij om met uw tussenpersoon te bespreken of de oefensessies van uw studenten onder uw toezicht op school onder de dekking vallen van uw huidige verzekering.
  • Verzekeringstechnisch bent u niet meer aansprakelijk als u de student vakbekwaam genoeg verklaart en deze thuis (oefen)behandelingen geeft. Hier heeft de student een verzekering voor via BAT. U kunt als opleider niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als zij in hun praktijk werken. Adviseer uw studenten een eigen KvK-inschrijving te doen (op eigen benen!).
  • Uw studenten kunnen tegen een vergoeding werken in hun praktijk.
  • Er is dekking als aan de voorwaarden is voldaan. De voorwaarden van BAT kunt u vinden in uw account op gatregisteropleidingen.nl

Alle richtlijnen voor alternatieve praktijkvoering

De student krijgt alle ondersteuning van CAT door toegang tot handige documenten zoals de behandel overeenkomst, cliënten dossier voorbeeld, algemene voorwaarden voorbeeld, GAT-Wkkgz klachtrecht, GAT-tuchtrecht, GAT-Beroepscode, AVG documenten; verwerkersovereenkomst, privacy statement voorbeeld, artsenbrief, minderjarigen toestemmingsformulier en verder regelmatig gratis bijscholingswebinars en updates 🤓


Gratis Elektronisch Cliënten Dossier (ECD)

CAT-studenten die gebruik maken van de CAT college deal kunnen gratis gebruik maken van het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) kwaliteitspraktijk.nl Op dit platform kan je als student (oefen)behandelingen bijhouden op een manier die voldoet aan de AVG en de Wkkgz. Kwaliteitspraktijk.nl is een door KIWA erkend ECD (elektronisch cliënten dossier).

 

Ook na de studie de voordeligste

CAT-collectief is ook na het afronden van de studie de voordeligste beroepsorganisatie voor uw studenten. CAT is en blijft een prijsbreker in de alternatieve sector! CAT wil blijvend het beste voor de therapeut en draagt er zorg voor dat de therapeuten blijvend kunnen groeien. CAT-vergoedbaar is namelijk erkend door door zorgverzekeraars en voldoet aan de hoogste kwaliteitsstandaarden.

 

Aanbod afgestudeerde studenten

Wanneer een student is afgestudeerd of stopt met studeren bij uw opleidingsinstituut, eindigt voor deze student de College Deal. Dit houdt in dat de (afgestudeerde) student tijdens het (dan huidige) kalenderjaar nog gebruik kan maken van de CAT College Deal onder dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven. Aan het einde van dit kalenderjaar, indien de (afgestudeerde) student zich niet heeft afgemeld bij CAT-collectief, ontvangt de student-therapeut een factuur voor erkenning in een passend level door CAT.

 

CAT-groeitraject

Een van de dingen die CAT uniek maken is de mogelijkheden om te groeien als therapeut binnen het CAT. Binnen CAT heeft de therapeut alle ruimte om volledig zichzelf te kunnen zijn. Het is zo belangrijk om te blijven groeien! Is er een behoefte om te werken zonder zorgverzekeraars? Dan is dat mogelijk. Wil de therapeut graag realiseren dat behandelingen gedeeltelijk vergoed worden dan is dat mogelijk bij CAT-vergoedbaar.

De grootste van Nederland

Met 6000 aangesloten therapeuten is CAT de grootste van Nederland!

CAT-collectief therapeuten

Vergoedbare CAT-therapeuten

CAT-therapeuten totaal

CAT-register

catcollectief.nl –> CAT zonder vergoedingen van zorgverzekeraars (je bent nu op de website van het CAT-collectief zonder vergoedingen)
catvergoedbaar.nl –> CAT met vergoedingen van zorgverzekeraars.

Voor alle details over de kwaliteitseisen voor het werken met vergoedingen neem een kijkje op het Profiel Vergoedbare CAT-therapeut (let op! studenten kunnen niet met vergoedingen werken!)

Studenten kunnen zich aanmelden als student bij CAT-collectief. Wanneer zij afstuderen en voldoen aan de PLATO-norm (door het behalen van de Medische en/of de Psychosociale Basiskennis volgens de PLATO-eindtermen) kan een screening bij CAT-vergoedbaar aangevraagd worden.

 

Wat stuur ik naar mijn studenten?

Op de volgende link kunnen uw studenten alle informatie vinden over de College Deal en overgaan tot een inschrijving:

https://catcollectief.nl/collegedeal/

Voorbeeldtekst:

Misschien wilt u uw studenten informeren via uw website of via een e-mail over de CAT College Deal. Het is aan u of u de studenten hiertoe verplicht of dat zij vrij zijn om te registreren. Hieronder vindt u een voorbeeld tekst die u zou kunnen gebruiken:

——–

‘Onbezorgd studeren met de CAT College Deal
Als student aangesloten, verzekerd en aangesloten bij een rijks erkende Wkkgz geschilleninstantie

Wist je dat je als student gratis kunt aansluiten bij beroepsorganisatie CAT Collectief Alternatieve Therapeuten? Omdat wij als opleidingsinstituut bij GRO gatregisteropleidingen.nl zijn erkend is dit mogelijk. Door de CAT College Deal kan jij als student zonder risico oefensessies in de opleiding doen en praktijkervaring opdoen met alle zekerheden van een alternatieve zorgprofessional! Ook kan je, als je door ons vakbewaam genoeg bent verklaard gedurende je studie, een praktijk openen om eventueel tegen betaling thuis in de praktijk (oefen)behandelingen te gaan geven. Een belangrijke voorwaarde is dat je om thuis te werken al een KvK-registratie hebt en duidelijk op je website aangeeft dat je therapeut in opleiding bent (i.o.). Registreer je nu als student bij CAT, start met professionaliseren en profiteer direct van studentenkorting!

Wat kost het?

Jij hoeft de jaarcontributie bij CAT als student niet te betalen: €79,95 p/j. Wel betaal je een aansluiting bij de rijkserkende geschilleninstantie GAT: €22,95 p/j gatgeschillen.nl + sluit je een eigen beroeps-, bedrijfs-, en productaansprakelijkheidsverzekering bij BAT: €86,- p/j batverzekeringen.nl in de hoedanigheid van student.

Hoe schrijf ik me in?

Op de volgende link kun je alle informatie vinden over de CAT College Deal en kun je je direct registreren als student:

https://catcollectief.nl/collegedeal/

———

 

CAT All in One: CAT, GAT + BAT

Het enige volledige pakket voor de alternatieve therapeut

Met alternatieve groeten,

Marianne, Jethro en Ervee van der Wilk.

Namens het CAT Collectief Alternatieve Therapeuten