CAT licentie 2022

Licentie 2022 + updates beroepsdocumenten

 

 

CAT-therapeuten kunnen in kwaliteitsysteem.nl hun CAT-licentie 2022 ophalen. Dit is alleen mogelijk als je de jaarfactuur 2022 hebt voldaan. Met deze licentie kun je aantonen dat je als alternatieve therapeut bent erkend bij het Collectief Alternatieve Therapeuten of bij CATvergoedbaar. Met deze licentie laat je zien dat je voldoet aan het CAT-profiel of het Profiel Vergoedbare CAT-therapeut. De CAT-licentie 2022 kun je uitprinten en ophangen in je alternatieve praktijk en het virtuele CAT-schild 2022 kun je plaatsen op je website, folder of visitekaartje: een keurmerk om trots op te zijn. 

CAT All in One: CAT, GAT + BAT

Het enige volledige pakket voor de alternatieve ZZP’er

Updates Beroepsdocumenten

CAT begrijpt dat jij goede beroepsdocumenten nodig hebt. Onderstaande onmisbare beroepsdocumenten zijn inclusief in jouw CAT-All in One pakket en zijn op maat gemaakt voor solistisch werkende alternatieve therapeuten in samenwerking met GAT-juristen. Deze beroepsdocumenten zijn geupdate voor het jaar 2022. Het is de moeite waard om als je documenten gebruikt de nieuwe versies van 2022 in gebruik te nemen. De beroepsdocumenten zijn een belangrijk kwaliteitsinstrument in de professionalisering van je alternatieve praktijk.

De beroepsdocumenten hebben een nieuw logo met 2022 jaartal. De cliënten dossier documenten zijn aangepast. In plaats van een basis cliënten dossier en en een cliënten dossier vervolgsessie is er nu een behandelplan en een cliënten dossier. Deze werkwijze komt meer overeen met de Wgbo. Het template algemene voorwaarden heeft een kleine aanpassing waardoor de nieuwe versie beter is. Het bestand privacy statement bevat nu tevens een website disclaimer. Linkjes bij de meldplicht en datalek bestanden zijn nagelopen.

Beroepsdocumenten

 

Maak direct gebruik van onderstaande onmisbare beroepsdocumenten:

Behandelovereenkomst
Artsenbrief
Minderjarigen toestemmingsformulier
Basis cliëntendossier (Word document)
Template Algemene Voorwaarden
Verwerkersovereenkomst
Privacy statement
E-mail disclaimer
Waarneming en overdracht overeenkomst
Intervisie verslagformulier
Visitatieplan
Protocol Datalekken
Meldcode huiselijk geweld
Veilig incidenten melden (VIM)
Indicenten registratie

GAT registratie bewijs

Ook kun je in kwaliteitsysteem.nl het GAT registratie bewijs 2022 vinden. Deze kun je downloaden, uitprinten en in je alternatieve praktijk op een duidelijke zichtbare plek ophangen of plaatsen. Op deze manier geef je laagdrempelig weer wat je klachtenregeling is aan bezoekers van je praktijk. Vergeet ook niet het nieuwe virtuele GAT-schild 2022 op je website te plaatsen en te linken naar https://gatgeschillen.nl/

Samen sterker: ook in 2022

Met alternatieve groeten,

Marianne, Jethro en Ervee van der Wilk.

Namens het CAT Collectief Alternatieve Therapeuten en CAT-vergoedbaar